Λογότυπο Βιβλιοπωλείου Gutenberg

Σύγχρονα Ψυχοπαιδαγωγικά Ζητήματα: Ο Εκφοβισμός στα Ελληνικά Σχολεία

25,87 23,28

Σύγχρονα Ψυχοπαιδαγωγικά Ζητήματα: Ο Εκφοβισμός στα Ελληνικά Σχολεία

25,87 23,28

  • Κωδ. Ευδόξου:
   22767284
  • Εκδόσεις:
  • ISBN:
   978-960-01-1546-8
  • Έκδοση:
   1η, Σεπτέμβριος 2012
  • Κωδ. καταλόγου:
   9571080
  • Εξώφυλλο:
   Μαλακό
  • Σχήμα:
   17 x 24
  • Σελίδες:
   381
Περιγραφή

Η βία στο χώρο του σχολείου απασχολεί ιδιαίτερα τη διεθνή βιβλιογραφία, καθώς και τα τελευταία χρόνια φαίνεται να πληθαίνουν τα περιστατικά χρήσης βίας στο χώρο του σχολείου με θύματα τόσο παιδιά όσο και ενήλικες. Μια συγκεκριμένη μορφή βίας που εκδηλώνεται στο σχολείο αποτελεί και ο εκφοβισμός (bullying), ένα φαινόμενο που αρχικά μελετήθηκε στις Σκανδιναβικές χώρες από τον Dan Olweus στη δεκαετία του 1970.
Με αυτό το μείζον πρόβλημα της σχολικής ζωής ασχολείται το συγκεκριμένο βιβλίο. Πρόκειται για συλλογικό τόμο στον οποίο παρουσιάζονται κυρίως τα αποτελέσματα πανελλαδικής επιστημονικής έρευνας, ενώ παράλληλα γίνεται μια διεξοδική αναφορά στο φαινόμενο του εκφοβισμού στο σχολείο (ορισμός, χαρακτηριστικά, αίτια, επιπτώσεις) και διατυπώνονται προτάσεις για την πρόληψη και αντιμετώπισή του. Επιπλέον, παρουσιάζονται οι απόψεις των γονιών για το θέμα και συζητιέται η καινούρια μορφή του εκφοβισμού, ο ηλεκτρονικός εκφοβισμός (cyberbulling).
Το θέμα που πραγματεύεται το βιβλίο είναι όχι μόνο επίκαιρο, αλλά αποτελεί ένα ιδιαίτερο σημαντικό κοινωνικό πρόβλημα που επηρεάζει τη σχολική κοινότητα στο σύνολό της. Η ενασχόληση όλων με το φαινόμενο του εκφοβισμού στο σχολικό πλαίσιο καθίσταται επιτακτική, όχι μόνο γιατί οι επιπτώσεις των συγκεκριμένων πράξεων είναι σοβαρές τόσο για τα θύματα όσο και για τους δράστες, αλλά και γιατί το φαινόμενο συνδέεται στενά και με τη γενικότερη στάση της κοινωνίας απέναντι στη βία και την καταπίεση.
Το βιβλίο απευθύνεται σε φοιτήτριες και φοιτητές, εκπαιδευτικούς, επαγγελματίες ψυχικής υγείας, γονείς και σε οποιονδήποτε ενδιαφέρεται να πληροφορηθεί για το συγκεκριμένο φαινόμενο που έχει γνωρίσει τόσο μεγάλη προβολή τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα. Το εύληπτο ύφος γραφής του βιβλίου αλλά και το είδος των πληροφοριών που περιλαμβάνει (δε δίνεται υπερβολική έμφαση σε στατιστικές αναλύσεις, αλλά στο τι σημαίνουν οι αριθμοί και τα ευρήματα), το καθιστούν όχι μόνο ένα απαραίτητο ακαδημαϊκό βοήθημα, αλλά και ένα βιβλίο που θα προσελκύσει το ενδιαφέρον ενός ευρύτερου αναγνωστικού κοινού με ευαισθησία σε θέματα εκπαίδευσης.

Περιεχόμενα

Πρόλογος
1. Σχολικός εκφοβισμός: Άγνωστη λέξη – γνωστή συμπεριφορά
Μέρος Α: Η Θεωρία (Τι είναι ο εκφοβισμός στο σχολείο;): 2. Εκφοβισμός στο σχολείο: Το ερευνητικό υπόβαθρο. 3. Το κοινωνικό πλαίσιο του εκφοβισμού: Μια κοινωνικο-συστημική προσέγγιση του φαινομένου. 4. Σύνοψη
Μέρος Β: Η Μεθοδολογία (Η έρευνα για τον εκφοβισμό στα ελληνικά σχολεία): 5. Εισαγωγή. Ο εκφοβισμός στα ελληνικά σχολεία. 6. Το ερευνητικό πρόγραμμα ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ: Σκεπτικό και στόχοι. 7. Μεθοδολογικά ζητήματα: α) Μπερδεμένοι στη μετάφραση. Ορίζοντας τον εκφοβισμό στην Ελλάδα, β) Η μέτρηση του εκφοβισμού στα ελληνικά σχολεία. 8. Σύνοψη.
Μέρος Γ: Η έρευνα (Σύγχρονα ερευνητικά δεδομένα για τον εκφοβισμό στα ελληνικά σχολεία): 9. Εισαγωγή. 10. Ερευνητικό πρόγραμμα ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ: Αποτελέσματα ποσοτικής έρευνας. Οι μαθητές/μαθήτριες. Α) Εμπειρίες θυματοποίησης σε χώρους προσχολικής αγωγής, β) Αποτελέσματα ποσοτικής έρευνας, γ) Αποτελέσματα ποιοτικής έρευνας: Η εμπειρία του εκφοβισμού μεταξύ μαθητών/μαθητριών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. 11. Απόψεις εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για τον εκφοβισμό στο σχολείο: Αποτελέσματα ποσοτικής και ποιοτικής έρευνας. 12. Εκφοβισμός και θυματοποίηση στο ελληνικό σχολικό πλαίσιο: Η οπτική των γονέων. 13. Ηλεκτρονικός εκφοβισμός (cyberbulling): Το νέο πρόσωπο του σχολικού εκφοβισμού. 14. Σύνοψη
Μέρος Δ: Και τώρα τι;: 15. Προτάσεις πρόληψης και αντιμετώπισης του σχολικού εκφοβισμού και της θυματοποίησης
Παραρτήματα
Οι συγγραφείς του τόμου

[Περισσότερα...]