Λογότυπο Βιβλιοπωλείου Gutenberg

Στρατηγική

45,00 40,50

Στρατηγική

45,00 40,50

  • Κωδ. Ευδόξου:
   102075806
  • Εκδόσεις:
  • ISBN:
   978-960-01-2231-2
  • Έκδοση:
   1η, Νοέμβριος 2021
  • Κωδ. καταλόγου:
   9550642
  • Γλώσσα Πρωτοτύπου:
   Αγγλικά
  • Τίτλος Πρωτοτύπου:
   Strategy, Therory and practice
  • Εξώφυλλο:
   Μαλακό
  • Σχήμα:
   17 x 24
  • Σελίδες:
   851
Περιγραφή

Το παρόν εγχειρίδιο παρέχει μια νέα προοπτική για τη στρατηγική από οικονομική και οργανωσιακή οπτική μέσω μιας ολιστικής προσέγγισης, η οποία περιλαμβάνει βασικές θεωρητικές αρχές, αλλά ταυτόχρονα είναι και ρεαλιστικό δίνοντας έμφαση στις πρακτικές εφαρμογές της στρατηγικής, ώστε να ενθαρρύνει τους αναγνώστες να είναι ανοιχτοί και να βρίσκονται σε μεγαλύτερη συνάφεια με ένα ευρύτερο σύνολο ιδεών, διατηρώντας μια πιο ψύχραιμη στάση απέναντι στις δυνατότητες του ψηφιακού κόσμου και τις προοπτικές για το μέλλον της στρατηγικής.
Οι βασικοί τομείς της στρατηγικής στην παρούσα έκδοση παρουσιάζονται μέσα από μια κριτική στάση. Εκτός από τις κλασικές θεματικές περιοχές και θεωρίες, όπως είναι η ανάλυση του εξωτερικού περιβάλλοντος, των πόρων και ικανοτήτων της επιχείρησης, καθώς και η απόφαση εσωτερικοποίησης, εξωτερικοποίησης ή/και συνεργασίας, στο εγχειρίδιο περιλαμβάνονται επίσης θεματικές που δεν αναλύονται τόσο πολύ σε παραδοσιακά εγχειρίδια στρατηγικής, όπως στρατηγική για μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς, πολιτική οικονομία της παγκοσμιοποίησης, φύση και στρατηγική των πολυεθνικών επιχειρήσεων, οργανωσιακή πολιτική και λήψη αποφάσεων, καθώς και μια συνολική αποτίμηση του μέλλοντος της στρατηγικής.


Το βιβλίο του Μήνα - Απρίλιος: Φάκελος Απόδρασης - Julie Orringer - 50% μόνο για τρεις μέρες