Λογότυπο Βιβλιοπωλείου Gutenberg

Εργασιακός Εκφοβισμός Mobbing

15,00 13,50

Διαβάστε ένα απόσπασμα

Εργασιακός Εκφοβισμός Mobbing

15,00 13,50

  • Κωδ. Ευδόξου:
   122075672
  • Εκδόσεις:
  • ISBN:
   978-960-01-2466-8
  • Έκδοση:
   1η, Ιούνιος 2023
  • Κωδ. καταλόγου:
   9551343
  • Γλώσσα Πρωτοτύπου:
   Αγγλικά
  • Σχήμα:
   17 x 24
  • Σελίδες:
   311
Περιγραφή

Το βιβλίο αποτελεί μια συστηματική διερεύνηση του εργασιακού εκφοβισμού, του επονομαζόμενου φαινομένου mobbing. Η εργασία, καταλυτικής σημασίας παράγοντας για την επίτευξη της πλήρους κοινωνικής ενσωμάτωσης του ατόμου, βάλλεται υπό το πρίσμα διόγκωσης των επισφαλών μορφών εργασίας, άμβλυνσης των εργασιακών δικαιωμάτων και όξυνσης της ανεργίας σε μία μακρά περίοδο οικονομικής κρίσης και ευρύτερων κοινωνικοοικονομικών αλλαγών, με αποτέλεσμα την έξαρση συστηματικών αρνητικών συμπεριφορών και στάσεων στον χώρο εργασίας.
Το βιβλίο πραγματεύεται τα αίτια που υποκινούν το φαινόμενο mobbing στους εργασιακούς χώρους, τα στάδια κλιμάκωσης του φαινομένου, τις μορφές εκδήλωσής του, τα χαρακτηριστικά του θύτη και του θύματος (ενίοτε πληθυντικός), τις καταστροφικές συνέπειες που επιφέρει στα θύματα, στις οικογένειές τους, αλλά και στις ίδιες τις επιχειρήσεις/οργανισμούς, το θεσμικό προστατευτικό πλαίσιο και τους τρόπους πρόληψης και αντιμετώπισής του.
Το παρόν σύγγραμμα κατατοπίζει σφαιρικά τον αναγνώστη και του παρέχει τις πληροφορίες που θα απαιτηθούν, για να διακρίνει ένα εκφοβιστικό εργασιακό περιβάλλον και τις προβληματικές συμπεριφορές που το συνθέτουν, να γνωρίσει τα δικαιώματα των θυμάτων του mobbing και τους ενδεδειγμένους τρόπους δράσης και αντίδρασης για την αντιμετώπιση αλλά και την πρόληψη του φαινομένου σε θεσμικό και ατομικό επίπεδο. Απευθύνεται στους εργαζομένους, στους εργοδότες, στους κρατικούς φορείς και φυσικά στους νέους ανθρώπους, στους φοιτητές, αλλά και σε κάθε ενεργό πολίτη.

Αναλυτικά Περιεχόμενα

Το βιβλίο του Μήνα - Απρίλιος: Φάκελος Απόδρασης - Julie Orringer - 50% μόνο για τρεις μέρες