Λογότυπο Βιβλιοπωλείου Gutenberg

Συμπεριφορά Καταναλωτή

43,00 38,70

Συμπεριφορά Καταναλωτή

43,00 38,70

  • Κωδ. Ευδόξου:
   122087732
  • Εκδόσεις:
  • ISBN:
   978-960-01-2480-4
  • Έκδοση:
   1η, Οκτώβριος 2023
  • Κωδ. καταλόγου:
   9571168
  • Γλώσσα Πρωτοτύπου:
   Αγγλικά
  • Τίτλος Πρωτοτύπου:
   Consumer behavior, 12e
  • Σχήμα:
   21 x 28.5
  • Σελίδες:
   603
Περιγραφή

Η συμπεριφορά καταναλωτή εξετάζει τις διαδικασίες μέσω των οποίων αναζητούμε, επιλέγουμε, αγοράζουμε και χρησιμοποιούμε προϊόντα και υπηρεσίες με στόχο την ικανοποίηση των αναγκών και επιθυμιών μας. Εξετάζει, για παράδειγμα, τις διαδικασίες μέσω των οποίων αξιολογούμε προϊόντα, υπηρεσίες, εταιρείες και οργανισμούς, διαμορφώνουμε προτιμήσεις και κάνουμε επιλογές. Μελετάει επίσης την επιρροή άλλων καταναλωτών στις αποφάσεις μας, την απόκρισή μας στις ενέργειες του μάρκετινγκ και τον ρόλο του κοινωνικού και πολιτισμικού περιβάλλοντος. Με άλλα λόγια, η συμπεριφορά καταναλωτή ασχολείται με φαινόμενα τα οποία είναι παρόντα σε κάθε τομέα της ζωής μας, αφού διαρκώς εμπλεκόμαστε σε τέτοιου είδους διαδικασίες και αποφάσεις. Το βιβλίο αυτό παρουσιάζει μια επισκόπηση των σημαντικότερων ζητημάτων του κλάδου. Εστιάζει ιδιαίτερα στον ρόλο της τεχνολογίας και στη χρήση της από τα στελέχη του μάρκετινγκ. Η ανάλυση κάθε ζητήματος συνοδεύεται από πληθώρα παραδειγμάτων και από ολοκληρωμένες μελέτες περίπτωσης που διευκολύνουν την κατανόηση των φαινομένων και των συνεπειών τους. Το βιβλίο απευθύνεται σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές μάρκετινγκ, διοίκησης επιχειρήσεων, οικονομικών και άλλων συναφών κλάδων των κοινωνικών επιστημών. Μπορεί επίσης να φανεί χρήσιμο σε στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών που ασχολούνται με το μάρκετινγκ, τη διαφήμιση και την επικοινωνία, την έρευνα αγοράς, την πολιτική προστασίας των καταναλωτών και την εφαρμογή της.


Το βιβλίο του Μήνα - Απρίλιος: Φάκελος Απόδρασης - Julie Orringer - 50% μόνο για τρεις μέρες