Λογότυπο Βιβλιοπωλείου Gutenberg

Sidayes

15,00 13,50

Sidayes

15,00 13,50

  • Κωδ. Ευδόξου:
   77110564
  • Εκδόσεις:
  • ISBN:
   978-960-01-1897-1
  • Έκδοση:
   1η, Δεκέμβριος 2017
  • Κωδ. καταλόγου:
   9557346
  • Σχήμα:
   17 x 24
  • Σελίδες:
   274
Περιγραφή

Perhaps the most important part of Tsokalidou’s book is the importance she assigns to the role of translanguaging in creativity and how speakers feel about it. Translanguaging, as you will see in this book, offers us all the opportunity to always be at the crossroads in which we language, think, and create in the world. The question for all of us as scholars and students is whether we can let ourselves be open to just being in the borderlands, inclusive borderlands, without being forced to cross borders. Only then will we be able as human beings to experience liberation and creativity, as we bring down the walls that separate us.
Ofelia García

Το έργο της Ρούλας δημιουργεί συνδέσμους ανάμεσα στην ακαδημαϊκή κοινότητα και στις τοπικές κοινότητες. Ο όρος «translanguaging» τη γοήτευσε από την αρχή και βρήκε σε αυτόν ένα χρήσιμο ερμηνευτικό εργαλείο για την περιγραφή της περίπλοκης γλωσσικής χρήσης και της ταυτότητας. Έτσι, εισήγαγε τον όρο διαγλωσσικότητα στην ελληνική γλώσσα και άρχισε να περιγράφει πώς αυτή αναπτύσσεται σε πραγματικές επικοινωνιακές καταστάσεις στα ελληνικά συμφραζόμενα.
Ελένη Σκούρτου

Περιεχόμενα

Acκnowledgements
Translanguaging in the crossroads of civilisations (by Ofelia Garcia)
Introductory notes (by Eleni Skourtou)
Εισαγωγικα (της Ελένης Σκούρτου)
Introduction
Εισαγωγή
Definitions and αapproaches to translanguaging – Oρισμοί και προσεγγίσεις στη διαγλωσσικότητα
Towards a typology of translanguaging – προς μια τυπολογία της διαγλωσσικότητας
Bilinguals on translanguaging – τα δίγλωσσα άτομα για τη διαγλωσσικότητα
Translanguaging in art – διαγλωσσικότητα στην τέχνη
Broader and educational dimensions of translanguaging – Ευρύτερες και εκπαιδευτικές διαστάσεις της διαγλωσσικότητας
References / βιβλιογραφικές παραπομπές: appendix I: index of terms in English and Greek / απόδοση όρων στα αγγλικά και ελληνικά, appendix II: my first book on bilingualism between the Greek and Arab worlds

[Περισσότερα...]

Το βιβλίο του Μήνα - Απρίλιος: Φάκελος Απόδρασης - Julie Orringer - 50% μόνο για τρεις μέρες