Λογότυπο Βιβλιοπωλείου Gutenberg

Το Σχολικό Κλίμα

13,93 12,54

Το Σχολικό Κλίμα

 • Θεωρητική ανάλυση και εμπειρική διερεύνηση των βασικών παραμέτρων του

13,93 12,54

  • Εκδόσεις:
  • ISBN:
   978-960-8041-88-2
  • Έκδοση:
   1η, Μάρτιος 2001
  • Κωδ. καταλόγου:
   804188
  • Εξώφυλλο:
   Μαλακό
  • Σχήμα:
   14 x 21
  • Σελίδες:
   206
Περιγραφή

Στο βιβλίο αυτό περιγράφονται το σχολικό κλίμα και η συμβολή των βασικών παραμέτρων του (επικοινωνία, συνεργασία, οργάνωση και διοίκηση και μαθητής) για τη διαμόρφωση θετικού σχολικού κλίματος. Στο πρώτο μέρος του βιβλίου επεξηγείται και οριοθετείται το σχολικό κλίμα ως ένας από τους παράγοντες του αποτελεσματικού σχολείου και καταδεικνύεται η σημασία του για την επίτευξη των στόχων των σχολικών μονάδων. Επίσης γίνεται ανασκόπηση της βιβλιογραφίας σχετικά με τις τέσσερις βασικές παραμέτρους του σχολικού κλίματος οι οποίες συμβάλλουν αποτελεσματικά στη δημιουργία και στην ανάπτυξη θετικού σχολικού κλίματος. Παράλληλα στο βιβλίο αυτό ερευνάται εμπειρικά το σχολικό κλίμα σε σχολεία της Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, με σκοπό να καταγραφούν και να ερμηνευτούν οι αντιλήψεις και οι στάσεις των Κυπρίων εκπαιδευτικών, που υπηρετούν στα δημόσια σχολεία σε θεματικές σχετικές με το σχολικό κλίμα. Τέλος κατατίθενται και συγκεκριμένες προτάσεις, χρήσιμες σε όλους τους εκπαιδευτικούς.

Περιεχόμενα

Αποτελεσματικά σχολεία
Η έννοια του σχολικού κλίματος
Η αναγκαιότητα της μελέτης του σχολικού κλίματος
Εμπειρική διερεύνηση του σχολικού κλίματος

[Περισσότερα...]

Το βιβλίο του Μήνα - Απρίλιος: Φάκελος Απόδρασης - Julie Orringer - 50% μόνο για τρεις μέρες