Λογότυπο Βιβλιοπωλείου Gutenberg

Σχολεία που Προάγουν την Ψυχική Ανθεκτικότητα

15,93 14,34

Σχολεία που Προάγουν την Ψυχική Ανθεκτικότητα

15,93 14,34

  • Κωδ. Ευδόξου:
   32040
  • Εκδόσεις:
  • Σειρά:
  • ISBN:
   978-960-402-341-7
  • Έκδοση:
   1η, Ιούλιος 2008
  • Κωδ. καταλόγου:
   402341
  • Εξώφυλλο:
   Μαλακό
  • Σχήμα:
   17 x 24
  • Σελίδες:
   207
Περιγραφή

Η “ψυχική ανθεκτικότητα” αναφέρεται στη διαδικασία της θετικής προσαρμογής των ατόμων – αλλά και των συστημάτων – παρά τις αντίξοες συνθήκες που αντιμετωπίζουν. Αποτελεί έναν από τους πιο σύγχρονους τομείς έρευνας και παρέμβασης στο χώρο του σχολείου. Σκοπός αυτού του βιβλίου είναι να βοηθήσει τους επαγγελματίες-ειδικούς ψυχικής υγείας και τους εκπαιδευτικούς να εμβαθύνουν στη ψυχική ανθεκτικότητα και να εξασκηθούν στο σχεδιασμό, στην ανάπτυξη και στην εφαρμογή συγκεκριμένων δράσεων που προάγουν την ψυχική ανθεκτικότητα σε επίπεδο σχολικού συστήματος. Στο πλαίσιο αυτό, οι σχολικές τάξεις μπορούν να λειτουργήσουν ως “ψυχικά ανθεκτικές κοινότητες” και να συμβάλουν στη διευκόλυνση της ανάπτυξης και της σχολικής προσαρμογής όλων των παιδιών. Το βιβλίο αυτό εισάγει μια νέα οπτική στο χώρο της εκπαίδευσης και αποτελεί ένα από τα πιο χρήσιμα εγχειρίδια, καθώς παρέχει τόσο θεωρητικές γνώσεις όσο και τη δυνατότητα για πρακτική εφαρμογή στο σχολικό περιβάλλον με βάση τις ιδιαιτερότητες και τις ανάγκες κάθε πλαισίου.

Περιεχόμενα

Πρόλογος της επιμελήτριας
Προλογικό σημείωμα
Λίγα λόγια για τους συγγραφείς
Προσδιορίζοντας τον όρο "ψυχική ανθεκτικότητα"
Πώς τα σχολεία μπορούν να συμβάλουν στην προαγωγή της ψυχικής ανθεκτικότητας των παιδιών
Τα ψυχικά ανθεκτικά παιδιά χρειάζονται ψυχικά ανθεκτικούς εκπαιδευτικούς
Τα χαρακτηριστικά των σχολείων που προάγουν την ψυχική ανθεκτικότητα
Αλλάζοντας τα σχολεία με στόχο την προαγωγή της ψυχικής ανθεκτικότητας
Η διαδικασία της αλλαγής στην πράξη
Προάγοντας την ψυχική ανθεκτικότητα στην πράξη
Εργαλεία που διευκολύνουν την αλλαγή
Ενδεικτική βιβλιογραφία
Χρήσιμες ηλεκτρονικές διευθύνσεις σε σχέση με την Ψυχική Ανθεκτικότητα
Βιβλιογραφία
Πρόσθετη σχετική βιβλιογραφία

[Περισσότερα...]

Το βιβλίο του Μήνα - Απρίλιος: Φάκελος Απόδρασης - Julie Orringer - 50% μόνο για τρεις μέρες