Λογότυπο Βιβλιοπωλείου Gutenberg

Ψυχοεκπαιδευτικά Ομαδικά Προγράμματα για Παιδιά και Εφήβους

19,00 17,10

Ψυχοεκπαιδευτικά Ομαδικά Προγράμματα για Παιδιά και Εφήβους

19,00 17,10

  • Κωδ. Ευδόξου:
   59359438
  • Εκδόσεις:
  • ISBN:
   978-960-01-1785-1
  • Έκδοση:
   1η, Ιούνιος 2016
  • Κωδ. καταλόγου:
   9571098
  • Εξώφυλλο:
   Μαλακό
  • Σχήμα:
   17 x 24
  • Σελίδες:
   360
Περιγραφή

Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται στην Ελλάδα σημαντική αύξηση του ενδιαφέροντος για την ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση ψυχοεκπαιδευτικών προγραμμάτων. Ωστόσο, η ελληνόγλωσση βιβλιογραφία αναφορικά με τη θεωρία των ψυχοεκπαιδευτικών προγραμμάτων είναι περιορισμένη έως ανύπαρκτη. Το ανά χείρας εγχειρίδιο έρχεται να καλύψει ένα σημαντικό κενό στην ελληνική βιβλιογραφία και μία ανάγκη για χρηστικά εγχειρίδια, δεδομένου ότι το ενδιαφέρον για εφαρμογή και αξιολόγηση ομαδικών προγραμμάτων για παιδιά και εφήβους στη χώρα μας άρχισε να εκδηλώνεται τα τελευταία χρόνια. Παραδίδοντας το στη δημοσιότητα εκφράζεται η ελπίδα ότι θα φανεί χρήσιμο σε φοιτητές Παιδαγωγικών Τμημάτων, Ψυχολογίας και Κοινωνικής Εργασίας, αλλά θα αποτελέσει και σημαντικό εργαλείο σε νέους και έμπειρους ερευνητές και σε επαγγελματίες της πράξης που επιθυμούν να σχεδιάσουν, να εφαρμόσουν και να αξιολογήσουν προγράμματα παρέμβασης.

Περιεχόμενα

Εισαγωγή
Ευχαριστίες
Βιβλιογραφία
1. Οι ψυχοεκπαιδευτικές ομάδες
2. Ο σχεδιασμός και η δομή μιας ψυχοεκπαιδευτικής ομάδας
3. Στάδια εξέλιξης των ομάδων
4. Δεξιότητες του συντονιστή
5. Η έρευνα διαδικασίας ομαδικών παρεμβάσεων

6. Ορισμός των ομαδικών διαδικασιών
7. Θεραπευτικοί παράγοντες
8. Το ομαδικό κλίμα
9. Θεραπευτική συμμαχία
10. Η συμπεριφορά των παιδιών κατά τις συναντήσεις μιας ομάδας
11. Μελαγχολία – Κατάθλιψη
12. Ντροπαλότητα – Κοινωνικό άγχος
13. Επιθετικότητα – Σχολικός Εκφοβισμός
14. Απώλειες στην παιδική και εφηβική ηλικία Ι: Διαζύγιο γονέων
15. Απώλειες στην παιδική και εφηβική ηλικία ΙΙ: Πένθος
16. Μετάβαση
17. Διατροφικές διαταραχές και διαταραχές στις διατροφικές συνήθειες
18. Ψυχοεκπαιδευτικό πρόγραμμα για τη διευκόλυνση της μετάβασης στο γυμνάσιο
19. Ψυχοεκπαιδευτικό πρόγραμμα για τη μείωση του κοινωνικού άγχους
20. Ψυχοεκπαιδευτικό πρόγραμμα για την πρόληψη των διατροφικών διαταραχών
21. Ψυχοεκπαιδευτικό πρόγραμμα για τη μείωση του εξεταστικού άγχους
22. Ψυχοεκπαιδευτικό πρόγραμμα για τη μείωση της επιθετικότητας
23. Ψυχοεκπαιδευτικό πρόγραμμα για την πρόληψη του σχολικού εκφοβισμού με εστίαση στον ρόλο του παρατηρητή
Επίλογος: Η εμπειρία μάς διδάσκει…
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Υλικό για τις δραστηριότητες του ψυχοεκπαιδευτικού προγράμματος για τη διευκόλυνση της μετάβασης στο γυμνάσιο, Υλικό για τις δραστηριότητες του ψυχοεκπαιδευτικού προγράμματος για τη μείωση του κοινωνικού άγχους, Υλικό για τις δραστηριότητες του ψυχοεκπαιδευτικού προγράμματος για τη μείωση του εξεταστικού άγχους, Υλικό για τις δραστηριότητες του ψυχοεκπαιδευτικού
προγράμματος για τη μείωση της επιθετικότητας, Υλικό για τις δραστηριότητες του ψυχοεκπαιδευτικού προγράμματος για την πρόληψη του σχολικού εκφοβισμού με εστίαση στον ρόλο του παρατηρητή, Υπόδειγμα συγκατάθεσης κηδεμόνα, Φυλλάδιο ανατροφοδότησης

[Περισσότερα...]

Το βιβλίο του Μήνα - Απρίλιος: Φάκελος Απόδρασης - Julie Orringer - 50% μόνο για τρεις μέρες