Λογότυπο Βιβλιοπωλείου Gutenberg

10 + 1 Αποτελεσματικές Τεχνικές για Συμβούλους

10,00 9,00

Διαβάστε ένα απόσπασμα

10 + 1 Αποτελεσματικές Τεχνικές για Συμβούλους

10,00 9,00

  • Κωδ. Ευδόξου:
   102071470
  • Εκδόσεις:
  • ISBN:
   978-960-01-2232-9
  • Έκδοση:
   1η, Μάιος 2021
  • Κωδ. καταλόγου:
   9557407
  • Εξώφυλλο:
   Μαλακό
  • Σχήμα:
   17 x 24
  • Σελίδες:
   167
Περιγραφή

Αν έπρεπε να επιλέξετε 11 από τις πιο αποτελεσματικές τεχνικές συμβουλευτικής εργασίας, σε ποιες θα καταλήγατε; Πώς και σε ποιες περιπτώσεις θα εφαρμόζατε τις τεχνικές αυτές και με ποιον τρόπο θα μπορούσαν να λειτουργήσουν συνδυαστικά; Τι δείχνει η εμπειρική έρευνα για την αξία των τεχνικών αυτών και τι πρέπει να λαμβάνει υπόψη του ο σύμβουλος κατά την εφαρμογή τους; Το εγχειρίδιο αυτό παρουσιάζει με ευσύνοπτο τρόπο ορισμένες από τις πιο αποδοτικές τεχνικές για την άσκηση κάθε συμβουλευτικού έργου – είτε σε ατομικό είτε σε ομαδικό πλαίσιο.
Για καθεμία τεχνική χωριστά προσφέρεται μια βήμα προς βήμα γενική περιγραφή του τρόπου αξιοποίησής της, την οποία συμπληρώνουν «ζωντανά» παραδείγματα εφαρμογής, αλιευμένα από τη διεθνή βιβλιογραφία.

Περιεχόμενα

Αντί προλόγου
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΕΙΣΑΓΩΓΉ ΣΤΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΉ
1. Έννοια, αρχές και μέθοδοι συμβουλευτικής εργασίας
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΤΕΧΝΙΚΈΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΉΣ ΕΡΓΑΣΊΑΣ
1. Τεχνική παιχνιδιού ρόλων (Role-playing technique)
2. Τεχνική επίλυσης προβλήματος (Problem solving technique)
3. Τεχνική της άδειας καρέκλας (Empty chair technique)
4. Τεχνική του κατιόντος βέλους (Downward arrow technique)
5. Γνωσιακή αναδόμηση (Cognitive restructuring)
6. Τεχνική της ερώτησης για το θαύμα (Miracle question technique)
7. Τεχνική της διαβάθμισης (Scaling technique)
8. Σημαδεύοντας το ναρκοπέδιο (Flagging the minefield)
9. Τεχνική της εστίασης σε λύσεις (Solution-focused technique)
10. Συμπεριφορικά διαγράμματα (Behavior charts)
11. Τεχνικές χαλάρωσης (Relaxation techniques)
ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ/ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ
1. Υπόδειγμα σημειώματος ενημερωμένης συγκατάθεσης για γονείς/κηδεμόνες
2. Παραδείγματα σεναρίων γνωσιακής αναδόμησης για μαθητές δημοτικού

[Περισσότερα...]
Αναλυτικά Περιεχόμενα