Λογότυπο Βιβλιοπωλείου Gutenberg

Προσωποκεντρική Συμβουλευτική

32,23 29,01

Προσωποκεντρική Συμβουλευτική

32,23 29,01

  • Κωδ. Ευδόξου:
   31996
  • Εκδόσεις:
  • ISBN:
   978-960-402-158-1
  • Έκδοση:
   1η, Ιούλιος 2004
  • Κωδ. καταλόγου:
   402158
  • Εξώφυλλο:
   Μαλακό
  • Σχήμα:
   17 x 24
  • Σελίδες:
   494
Περιγραφή

Η προσωποκεντρική συμβουλευτική αναπτύχθηκε ως μία μορφή διαπροσωπικών σχέσεων, η οποία προωθεί την ανάπτυξη και τη θεραπευτική αλλαγή. Βασική της παραδοχή είναι ότι ο άνθρωπος διαθέτει ανεξάντλητο απόθεμα να κατανοεί τον εαυτό του και να τον αλλάζει, όταν το απόθεμά του αποδεσμεύεται στο πλαίσιο μιας σχέσης με συγκεκριμένα ποιοτικά χαρακτηριστικά. Σε μια αποχή ραγδαίων εξελίξεων, κατά την οποία η ηλεκτρονική επικοινωνία δεσπόζει στις διαπροσωπικές σχέσεις και τα ανθρώπινα όντα υποβιβάζονται σε αντικείμενα, αναδεικνύεται ακόμη περισσότερο η σπουδαιότητα της προσωποκεντρικής [προσέγγισης, γιατί καταξιώνει την προσωπική εμπειρία του ατόμου και αναγνωρίζει τη σημασία της υποκειμενικής πραγματικότητας. Προκαλεί, επίσης, τον άνθρωπο να αναλάβει την ευθύνη για τη δική του ζωή και να εμπιστευτεί τις εσωτερικές του δυνάμεις. Στόχος του βιβλίου είναι η κατά το δυνατόν πληρέστερη κριτική παρουσίαση και ανάλυση των βασικών αρχών της προσέγγισης και η ανάδειξη της ευρύτητας των εφαρμογών της. Είναι φανερό ότι το βιβλίο., εκ του θέματός του, είναι χρήσιμο όχι μόνο σε λειτουργούς συμβουλευτικής και μάλιστα όλων των κλάδων, αλλά και σε εκπαιδευτικούς, κοινωνικούς λειτουργούς και άλλους κοινωνικούς επιστήμονες, καθώς και σε κάθε άτομο που ενδιαφέρεται για θέματα διαπροσωπικών σχέσεων και συμβουλευτικής.

Περιεχόμενα

Κατάλογος πλαισίων
Κατάλογος πινάκων
Κατάλογος σχημάτων
Ευχαριστίες
Η ζωή και το έργο του εμπνευστή της προσωποκεντρικής προσέγγισης, Carl Ransom Rogers
Η ιστορική εξέλιξη της προσωποκεντρικής προσέγγισης
Το θεωρητικό σύστημα της προσωποκεντρικής προσέγγισης
Η αποτελεσματικότητα της προσωποκεντρικής συμβουλευτικής/θεραπείας
Η προσφορά του Rogers στη συμβουλευτική και τη θεραπεία: Αναδρομή στο παρελθόν, προσδοκίες για το μέλλον

[Περισσότερα...]

Το βιβλίο του Μήνα - Απρίλιος: Φάκελος Απόδρασης - Julie Orringer - 50% μόνο για τρεις μέρες