Λογότυπο Βιβλιοπωλείου Gutenberg

Ο Εκπαιδευτικός ως Λειτουργός Συμβουλευτικής

25,87 23,28

Ο Εκπαιδευτικός ως Λειτουργός Συμβουλευτικής

25,87 23,28

Περιγραφή

Στο χώρο του σχολείου προκύπτουν πολλά και ποικίλα προβλήματα που απασχολούν τους μαθητές, τους εκπαιδευτικούς, τους γονείς και γενικότερα όλους τους εμπλεκόμενους στην εκπαίδευση. Για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων αυτών είναι αναγκαία η καθιέρωση της συμβουλευτικής και στο σχολείο, προκειμένου να σταθεί στο παρόν και να διασφαλιστεί στο μέλλον. Ως κύριος εκφραστής της συμβουλευτικής στο σχολείο προτείνεται ο ίδιος ο εκπαιδευτικός που θα λειτουργεί υπό τη διακριτική εποπτεία ειδικών επιστημόνων, διαλεκτικά. Στο βιβλίο αυτό εξετάζεται κατά πόσο είναι ορθό, σκόπιμο και εφικτό ο εκπαιδευτικός να επιφορτιστεί και με συμβουλευτικές υποχρεώσεις. Ερευνάται, επίσης, αν η διάθεση συμβουλευτικών δεξιοτήτων εκ μέρους του εκπαιδευτικού είναι αναγκαία, και μάλιστα επιτακτική, για να επιτελείται πιο αποτελεσματικά το εκπαιδευτικό έργο και σταδιακά να περιορίζεται η υποβάθμιση ή και η συρρίκνωση των στόχων του σχολείου. Στη συνέχεια, διερευνάται ποιοι μπορεί να είναι οι αποδέκτες των συμβουλευτικών υπηρεσιών του εκπαιδευτικού, οριοθετούνται οι περιοχές της δραστηριότητάς του και σκιαγραφούνται τα κύρια προσόντα που επιβάλλεται να χαρακτηρίζουν τον εκπαιδευτικό ως λειτουργό συμβουλευτικής. Το βιβλίο ολοκληρώνεται με την ανίχνευση της ετοιμότητας για την ανάληψη συμβουλευτικού έργου από τους εν ενεργεία εκπαιδευτικούς, αλλά και από τους σημερινούς φοιτητές σε Σχολές του χώρου της εκπαίδευσης. Τέλος, εξάγονται και ανάλογα συμπεράσματα, όπως προκύπτουν από τη θεώρηση του προβλήματος.

Περιεχόμενα

Πρόλογος στην έκδοση
Αντί Προλόγου
Εισαγωγικοί προβληματισμοί
Η αναγκαιότητα σχολικής συμβουλευτικής στον σύγχρονο κόσμο
Βασικές υποχρεώσεις του εκπαιδευτικού
Δυνατότητες ανάληψης από τον εκπαιδευτικό συμβουλευτικών υποχρεώσεων
Περιοχές συμβουλευτικής δραστηριότητας του εκπαιδευτικού
Χαρακτηριστικά συμπεριφοράς του εκπαιδευτικού ως λειτουργού ως λειτουργού συμβουλευτικής
Γενικά συμπεράσματα, παρατηρήσεις, προτάσεις
Επίμετρο
Βιβλιογραφία
Ευρετήριο ονομάτων
Ευρετήριο θεματικών όρων.

[Περισσότερα...]

Το βιβλίο του Μήνα - Απρίλιος: Φάκελος Απόδρασης - Julie Orringer - 50% μόνο για τρεις μέρες