Λογότυπο Βιβλιοπωλείου Gutenberg

Ψηφιακά Ηλεκτρονικά

17,91 16,12

Ψηφιακά Ηλεκτρονικά

17,91 16,12

  • Κωδ. Ευδόξου:
   32137
  • Εκδόσεις:
  • ISBN:
   978-960-01-1201-6
  • Έκδοση:
   1η, Μάρτιος 2008
  • Κωδ. καταλόγου:
   9564222
  • Εξώφυλλο:
   Μαλακό
  • Σχήμα:
   17 x 24
  • Σελίδες:
   218
Περιγραφή

Τα Ψηφιακά Ηλεκτρονικά χρησιμοποιούνται στη σχεδίαση και υλοποίηση ψηφιακών συστημάτων σε ένα ευρύτατο φάσμα εφαρμογών. Το βιβλίο απευθύνεται σε φοιτητές ΑΕΙ και σπουδαστές ΤΕΙ και ο βασικός σκοπός του είναι η εξοικείωση με τις βασικές έννοιες και η κατανόηση, η εμπέδωση και η εφαρμογή βασικών αρχών σχεδίασης ψηφιακών κυκλωμάτων. Το βιβλίο αναφέρεται τόσο στα Συνδυαστικά Κυκλώματα (Λογικές Πύλες, Λογικές Συναρτήσεις, Οικουμενικές Πύλες, Απλοποίηση Λογικών Συναρτήσεων με Χάρτες Karnaugh, Αποκωδικοποιητές, Κωδικοποιητές, Πολυπλέκτες, Αριθμητικά Κυκλώματα) όσο και στα Ακολουθιακά Κυκλώματα (Flip flop, Καταχωρητές, Σύγχρονα Ακολουθιακά Κυκλώματα, Απαριθμητές, Μανταλωτές, Ασύγχρονα Ακολουθιακά Κυκλώματα). Παρουσιάζεται η βασική θεωρητική θεμελίωση των Ψηφιακών Ηλεκτρονικών με σκοπό την απόκτηση της ικανότητας ανάλυσης και σχεδίασης ψηφιακών κυκλωμάτων. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται σε εργαστηριακές ασκήσεις με χρήση Ολοκληρωμένων Κυκλωμάτων με σκοπό την απόκτηση της ικανότητας χρήσης ολοκληρωμένων κυκλωμάτων για την κατασκευή ψηφιακών κυκλωμάτων.

Περιεχόμενα

Πρόλογος
Οι βασικές λογικές πύλες NOT, AND και OR
Λογικές συναρτήσεις
Οι λογικές πύλες NAND και NOR
Λογικές πύλες πολλαπλών εισόδων
Οι λογικές πύλες XOR και XNOR
Απλοποίηση λογικών συναρτήσεων με χάρτες Karnaugh
Συνδυαστικά κυκλώματα
Οικουμενικές πύλες δύο εισόδων
Οικουμενικές πύλες πολλαπλών εισόδων
Δυαδική πρόσθεση και αφαίρεση
Αποκωδικοποιητές και αποπλέκτες
Κωδικοποιητές
Πολυπλέκτες
Flip flop
Καταχωρητές
Σύγχρονα ακολουθιακά κυκλώματα
Απαριθμητές
Ασύγχρονα ακολουθιακά κυκλώματα με ανάδραση
Μανταλωτές
Ασύγχρονα ακολουθιακά κυκλώματα με μανταλωτές
Πειραματική απόδειξη του θεωρήματος De Morgan
Υλοποίηση πύλης OR με χρήση πυλών NAND
Συνδυαστικό κύκλωμα με πύλες NOT, AND και OR
Παράλληλος δυαδικός αθροιστής/αφαιρέτης
Συνδυαστικό κύκλωμα με αποκωδικοποιητή
Συνδυαστικό κύκλωμα με πολυπλέκτη
Υλοποίηση T flip flop
Αμφίδρομος καταχωρητής ολίσθησης
Λύσεις εργαστηριακών ασκήσεων
Παράρτημα: Ολοκληρωμένα κυκλώματα – Τεχνολογίες κατασκευής ολοκληρωμένων κυκλωμάτων, Ονοματολογία ολοκληρωμένων κυκλομάτων, Περιγραφή φύλλων δεδομένων, Φύλλα δεδομένων ολοκληρωμένων κυκλωμάτων
Βιλβιογραφία
Ευρετήριο

[Περισσότερα...]

Το βιβλίο του Μήνα - Απρίλιος: Φάκελος Απόδρασης - Julie Orringer - 50% μόνο για τρεις μέρες