Σήματα, Συστήματα και Ψηφιακή Επεξεργασία Σημάτων

21,90 19,71

In stock

21,90 19,71

Προβολή καλαθιού
Κωδ. Ευδόξου:   32238
Εκδόσεις:  
ISBN:   978-960-01-1212-2
Έκδοση:   1η, Μάιος 2008
Κωδ. καταλόγου:   9564223
Εξώφυλλο:   Μαλακό
Σχήμα:   17 x 24
Σελίδες:   263

    Περιεχόμενα

Περιγραφή

Η Ψηφιακή Επεξεργασία Σημάτων αποτελεί σήμερα ένα διεθνώς καθιερωμένο επιστημονικό πεδίο που συνεχώς αναπτύσσεται και έχει ένα ευρύτατο φάσμα εφαρμογών. Το βιβλίο απευθύνεται σε φοιτητές Α.Ε.Ι. και σπουδαστές Τ.Ε.Ι. και ο βασικός σκοπός του είναι η εξοικείωση με τις βασικές έννοιες των Σημάτων και Συστημάτων και η κατανόηση, η εμπέδωση και η εφαρμογή βασικών αρχών της Ψηφιακής Επεξεργασίας Σημάτων. Το βιβλίο αναφέρεται στα Σήματα και Συστήματα Διακριτού και Συνεχούς Χρόνου, Γραμμική και Κυκλική Συνέλιξη, LTI Φίλτρα Διακριτού και Συνεχούς Χρόνου, Μετασχηματισμός Fourier Διακριτού Χρόνου, Μετασχηματισμός z, Διακριτικός Μετασχηματισμός Fourier, Γρήγορος Μετασχηματισμός Fourier, Μετασχηματισμός Fourier Συνεχούς Χρόνου, Μετασχηματισμός Laplace, Δομές FIR και IIR Φίλτρων, Σχεδίαση FIR και IIR Φίλτρων, Φίλτρο Kalman και Φίλτρο Λαϊνιώτη. Παρουσιάζεται η βασική θεωρητική θεμελίωση των Σημάτων, Συστημάτων και Ψηφιακής Επεξεργασίας Σημάτων με σκοπό την απόκτηση βασικών γνώσεων. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται σε εργαστηριακές εφαρμογές με χρήση λογισμικού MATLAB με σκοπό την απόκτηση της ικανότητας χρήσης και προγραμματισμού αλγορίθμων που χρησιμοποιούνται στην Ψηφιακή Επεξεργασία Σημάτων.

Περιεχόμενα

Πρόλογος
Σήματα διακριτού χρόνου
Περιοδικότητα σημάτων διακριτού χρόνου
Πράξεις μετασχηματισμού πλάτους
Πράξεις μετασχηματισμού χρόνου
Συμμετρία σημάτων διακριτού χρόνου
Γραμμική συνέλιξη σημάτων διακριτού χρόνου
Ιδιότητες της γραμμικής συνέλιξης
Συσχέτιση σημάτων διακριτού [Περισσότερα…]