Λογότυπο Βιβλιοπωλείου Gutenberg

Επεξεργασία Σήματος Συνεχούς και Διακριτού Χρόνου

100,00 90,00

Διαβάστε ένα απόσπασμα

Επεξεργασία Σήματος Συνεχούς και Διακριτού Χρόνου

100,00 90,00

  • Κωδ. Ευδόξου:
   86057371
  • Εκδόσεις:
  • ISBN:
   978-960-01-2042-4
  • Έκδοση:
   1η, Ιούλιος 2019
  • Κωδ. καταλόγου:
   9567274
  • Εξώφυλλο:
   Μαλακό
  • Σχήμα:
   21 x 29
  • Σελίδες:
   975
Περιγραφή

Το βιβλίο αυτό εξετάζει τις θεμελιώδεις έννοιες επεξεργασίας σημάτων και ανάλυσης συστημάτων συνεχούς και διακριτού χρόνου με απλό, προσιτό και κατανοητό τρόπο. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη διαισθητική ερμηνεία των θεμάτων που παρουσιάζονται, η οποία πλαισιώνεται με την απαραίτητη μαθηματική αυστηρότητα. Κυρίαρχο ρόλο διαδραματίζει η θεωρία ανάλυσης Fourier, οι μετασχηματισμοί Laplace και Ζ, η ανάλυση ΓΧΑ συστημάτων, και οι εφαρμογές τους. Κάθε κεφάλαιο του βιβλίου καθοδηγείται από τα προβλήματα και τις απαιτήσεις που προκύπτουν από τα προηγούμενα, δημιουργώντας έτσι μια ροή που βοηθά τον αναγνώστη να καλλιεργήσει το σκεπτικό και τις δεξιότητες του μηχανικού. Το βιβλίο περιέχει πληθώρα βοηθητικών εικόνων και σχημάτων ενώ περιλαμβάνει αρκετά, προσεκτικά επιλεγμένα λυμένα παραδείγματα. Επιπλέον, ο αναγνώστης μπορεί να βρει ένα σημαντικό πλήθος ασκήσεων προς λύση στο τέλος κάθε κεφαλαίου. Τέλος, η θεωρία υποστηρίζεται με επιλεγμένες υλοποιήσεις στο προγραμματιστικό περιβάλλον MATLAB, ενώ ο πηγαίος κώδικας MATLAB κάθε κεφαλαίου διατίθεται σε ειδική ιστοσελίδα στο διαδίκτυο μαζί με επιπρόσθετα συμπληρωματικά αρχεία.

Περιεχόμενα

Πρόλογος
Εισαγωγή
Μαθηματικό υπόβαθρο
Σήματα και συστήματα
Σχήματα και συστήματα συνεχούς χρόνου
Ανάλυση σημάτων και συστημάτων στο πεδίο του συνεχούς χρόνου
Ανάλυση σημάτων συνεχούς χρόνου στο πεδίο της συχνότητας
Ανάλυση συστημάτων στο πεδίο της συχνότητας
Ο μετασχηματισμός Laplace
Συστήματα στο χώρο του Laplace
Συσχετίσεις και φασματικές πυκνότητες
Δειγματοληψία
Σήματα και συστήματα διακριτού χρόνου
Ανάλυση σημάτων και συστημάτων στο πεδίο του διακριτού χρόνου
Ανάλυση σημάτων διακριτού χρόνου στο χώρο της συχνότητας
Ανάλυση συστημάτων διακριτού χρόνου στο χώρο της συχνότητας
Ο μετασχηματισμός Ζ
Συστήματα στο χώρο του Ζ
Συσχετίσεις και φασματικές πυκνότητες

[Περισσότερα...]
Αναλυτικά Περιεχόμενα

Το βιβλίο του Μήνα - Απρίλιος: Φάκελος Απόδρασης - Julie Orringer - 50% μόνο για τρεις μέρες