Λογότυπο Βιβλιοπωλείου Gutenberg

Πρόληψη και Προαγωγή της Ψυχικής Υγείας στο Σχολείο και στην Οικογένεια

34,83 31,35

Πρόληψη και Προαγωγή της Ψυχικής Υγείας στο Σχολείο και στην Οικογένεια

34,83 31,35

  • Κωδ. Ευδόξου:
   41962391
  • Εκδόσεις:
  • ISBN:
   978-960-01-1682-3
  • Έκδοση:
   1η, Μάιος 2015
  • Κωδ. καταλόγου:
   9557310
  • Εξώφυλλο:
   Μαλακό
  • Σχήμα:
   17 x 24
  • Σελίδες:
   512
Περιγραφή

Η γνώση των θεμάτων που αφορούν τους βασικούς τομείς ανάπτυξης και προσαρμογής των παιδιών αποτελεί σημαντική προϋπόθεση για την κατάλληλη στήριξή τους από τους σχολικούς ψυχολόγους αλλά και όλους τους σημαντικούς ενηλίκους στη ζωή των παιδιών. Σκοπός αυτού του βιβλίου είναι η σύνδεση της θεωρίας και της πρακτικής εφαρμογής, καθώς παρουσιάζονται σύγχρονες θεωρητικές προσεγγίσεις σε βασικά θέματα σχολικής ψυχολογίας, ενδεικτικά προγράμματα πρόληψης και παρέμβασης, αλλά και κατευθύνσεις συμβουλευτικής υποστήριξης με βάση τις σύγχρονες εξελίξεις. Βασικό προσανατολισμό αποτελεί η ενίσχυση των θετικών στοιχείων ατόμου και συστήματος με στόχο την προαγωγή των προστατευτικών παραγόντων και παράλληλα τη μείωση των παραγόντων επικινδυνότητας για την ανάπτυξη των παιδιών. Επιπλέον, δίνεται έμφαση στην ανάδειξη των καλών πρακτικών και στην εφαρμογή παρεμβάσεων που προάγουν την κοινωνική ισότητα και προσεγγίζουν ολιστικά τις ανάγκες των μελών του σχολικού συστήματος.
Ειδικότερα, περιγράφονται συνοπτικά οι σύγχρονες τάσεις στην παροχή σχολικών ψυχολογικών υπηρεσιών, η σημασία της διασύνδεσης σχολείου-οικογένειας και οι βασικοί τομείς της ανάπτυξης του εαυτού όπως η κοινωνική και συναισθηματική ανάπτυξη, η ηθική ανάπτυξη, οι σχέσεις με συνομηλίκους και η σεξουαλική ανάπτυξη. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται σε θέματα συμπεριφοράς και οριοθέτησης και στο σχολικό εκφοβισμό. Περιγράφονται επίσης βασικές έννοιες σχετικά με την ψυχική ανθεκτικότητα, ενώ παρέχονται κατευθύνσεις πρακτικής εφαρμογής για εκπαιδευτικούς και γονείς. Επίσης παρουσιάζονται θέματα σχετικά με την προσαρμογή και τη στήριξη διαφόρων ομάδων μαθητών (π.χ. μαθητές με χρόνια ασθένεια, μαθητές που έχουν βιώσει απώλεια, μαθητές από οικογένειες όπου υπάρχει διαζύγιο ή υιοθεσία κ.ά.) με στόχο τη θετική ανάπτυξη και τη σχολική προσαρμογή όλων των μαθητών. Τέλος, παρουσιάζονται παραδείγματα δράσεων εκπαίδευσης, πρόληψης και παρέμβασης του Κέντρου Έρευνας και Εφαρμογών Σχολικής Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών. Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του βιβλίου αποτελεί η παροχή θεωρητικών γνώσεων και συμβουλευτικής, αλλά και κατευθύνσεων πρακτικής εφαρμογής και συμβουλευτικής, αποτελώντας έτσι ένα σημαντικό βοήθημα τόσο για φοιτητές/τριες σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο, όσο και για σχολικούς ψυχολόγους, ειδικούς ψυχικής υγείας, εκπαιδευτικούς και γονείς.

Περιεχόμενα

Πρόλογος
Σχολική ψυχολογία: Πρόληψη και παρέμβαση στη σχολική κοινότητα
Διασύνδεση σχολείου – οικογένειας
Διαστάσεις ανάπτυξης και ψυχοκοινωνικής προσαρμογής
Ψυχική ανθεκτικότητα σε επίπεδο ατόμου και συστήματος
Θέματα προσαρμογής και στήριξης των παιδιών και των εφήβων στην οικογένεια και στο σχολείο
Ενδεικτικά προγράμματα πρόληψης και παρέμβασης στο σχολειο: σύνδεση θεωρίας, έρευνας και πράξης
Βιβλιογραφία
Βιογραφικό σημείωμα

[Περισσότερα...]