Λογότυπο Βιβλιοπωλείου Gutenberg

Δεξιότητες Συμβουλευτικής

30,00 27,00

Δεξιότητες Συμβουλευτικής

30,00 27,00

  • Κωδ. Ευδόξου:
   94645316
  • Εκδόσεις:
  • ISBN:
   978-960-01-2159-9
  • Έκδοση:
   1η, Ιούλιος 2020
  • Κωδ. καταλόγου:
   9557400
  • Γλώσσα Πρωτοτύπου:
   Αγγλικά
  • Τίτλος Πρωτοτύπου:
   Counselling skills
  • Εξώφυλλο:
   Μαλακό
  • Σχήμα:
   17 x 24
  • Σελίδες:
   523
Περιγραφή

Το βιβλίο προσφέρει μια ολοκληρωμένη περιγραφή διάφορων πρακτικών δεξιοτήτων για την εγκαθίδρυση και τη διατήρηση συνεργατικών συμβουλευτικών σχέσεων. Στα
πρώτα στάδια της εκπαίδευσης για να γίνει κάποιος επαγγελματίας σύμβουλος, συνήθως δεν δουλεύει με πελάτες σε θεραπεία. Αναγκαστικά καταφεύγει στην εμπειρία
συμβουλευτικών σχέσεων από προηγούμενους ή διαφορετικούς εργασιακούς ρόλους, την οποία χρησιμοποιεί ως πηγή αναστοχασμού και μάθησης.
Ο όρος ενσωματωμένη συμβουλευτική περιγράφει τις συμβουλευτικές δράσεις που αναλαμβάνουν πολλοί επαγγελματίες των οποίων ο συμβουλευτικός ρόλος ενσωματώνεται στα ευρύτερα επαγγελματικά τους καθήκοντα. Γιατροί, νοσηλευτές,  εκπαιδευτικοί, ιερείς, καθώς και όλοι όσοι εργάζονται σε κοινωνικές υπηρεσίες, τμήματα ανθρώπινων πόρων, συνδικαλιστικές οργανώσεις, σε προγράμματα στο πλαίσιο της κοινότητας, στο σύστημα ποινικής δικαιοσύνης, σε συμβουλευτικά κέντρα και πολλά άλλα περιβάλλοντα καλούνται να παράσχουν συναισθηματική στήριξη σε άτομα με τα οποία έρχονται σε επαφή στην εργασία τους. Το έργο καλύπτει επίσης τις ανάγκες σπουδαστών στα πρώτα στάδια της βασικής εκπαίδευσης στη συμβουλευτική και την ψυχοθεραπεία.

Περιεχόμενα

Πρόλογος του επιμελητή
Πρόλογος
1. Πρόσκληση για συμβουλευτική
2. Ένα μοντέλο ενσωματωμένης συμβουλευτικής
3. Δεξιότητες συμβουλευτικής: οι βασικοί δομικοί λίθοι
4. Οι δεξιότητες συμβουλευτικής από το Α ως το Ω
5. Μενού συμβουλευτικής: στόχοι, δραστηριότητες και μέθοδοι
6. Διαπραγμάτευση οργανωσιακών πραγματικοτήτων
7. Δεοντολογικές αρχές της ενσωματωμένης συμβουλευτικής
8. Συν-εργασία: η οικοδόμηση μιας συμβουλευτικής σχέσης
9. Διερεύνηση ζητημάτων για τη δημιουργία νοήματος
10. Κατανοώντας συγκεκριμένες προβληματικές αντιδράσεις
11. Αντιμετώπιση δύσκολων αισθημάτων και συναισθημάτων
12. Συνεργασία για την αλλαγή συμπεριφοράς
13. Επίλυση προβλημάτων, σχεδιασμός και λήψη αποφάσεων
14. Εύρεση και ανάλυση πληροφοριών και επακόλουθη δράση
15. Εξάλειψη της αυτοεπίκρισης και ενίσχυση της αυτοφροντίδας
16. Διαπραγμάτευση των μεταβάσεων ζωής
17. Αντιμετώπιση δύσκολων σχέσεων
18. Αντιμετώπιση του πένθους και της απώλειας
19. Αντιμετώπιση δύσκολων καταστάσεων στη συμβουλευτική
20. Λαμβάνοντας υπόψη τις πολιτισμικές διαφορές
21. Συμπληρώνοντας το παζλ: η χρήση της εποπτείας και της διεπαγγελματικής συμβουλευτικής για θετικά αποτελέσματα στη συμβουλευτική
Βιβλιογραφία
Ευρετήριο ονομάτων και όρων

[Περισσότερα...]

Το βιβλίο του Μήνα - Απρίλιος: Φάκελος Απόδρασης - Julie Orringer - 50% μόνο για τρεις μέρες