Λογότυπο Βιβλιοπωλείου Gutenberg

Προχωρημένη Μακροοικονομική

64,69 58,22

Προχωρημένη Μακροοικονομική

64,69 58,22

  • Κωδ. Ευδόξου:
   31997
  • Εκδόσεις:
  • ISBN:
   978-960-402-248-9
  • Έκδοση:
   1η, Μάρτιος 2006
  • Κωδ. καταλόγου:
   402248
  • Εξώφυλλο:
   Σκληρό
  • Σχήμα:
   17 x 24
  • Σελίδες:
   847 + ΧΧΧ
Περιγραφή

Η Προχωρημένη Μακροοικονομική του David Romer –από τις πλέον ενδιαφέρουσες περιπλανήσεις στο σημερινό τρικυμιώδη κόσμο των μακροοικονομικών φαινομένων– αποτελεί ένα κλασικό έργο στη μεγάλη παράδοση της μακροοικονομικής σκέψης που εδώ και καιρό έχει δώσει στους οικονομολόγους, αλλά και στους σχεδιαστές της οικονομικής πολιτικής, το έναυσμα παραγωγικού διαλόγου πάνω στις μακροοικονομικές θεωρίες και κριτικού επαναπροσδιορισμού αρκετών βασικών προηγούμενων παραδοχών τους. Αποκαλύπτει με ακρίβεια τα ποιοτικά και ποσοτικά όρια αλλά και τον ερμηνευτικό ορίζοντα ενός μεγάλου αριθμού τυπικών υποδειγμάτων που σχετίζονται με τα κεφαλαιώδη και επίκαιρα, όσο ποτέ άλλοτε, θέματα της οικονομικής ανάλυσης και πολιτικής, όπως είναι η ευημερία, η ανάπτυξη, το ανθρώπινο κεφάλαιο και η εκπαίδευση, η απασχόληση και η ανεργία, η κατανάλωση και η επένδυση, το νομισματικό σύστημα και ο πληθωρισμός, το περιβάλλον, τα ελλείμματα του προϋπολογισμού κ.ά. Συνθέτει τα σημαντικότερα νεοκλασικά υποδείγματα κατανάλωσης-συσσώρευσης με τις νεοκεϋνσιανές θεωρίες – γεγονός που συνιστά γόνιμη προσέγγιση για την ερμηνεία αρκετών χαρακτηριστικών γνωρισμάτων των οικονομικών διακυμάνσεων. Οι βιβλιογραφικές αναφορές, τα παραδείγματα, οι στατιστικοί έλεγχοι, τα εμπειρικά δεδομένα, οι πίνακες και τα διαγράμματα και, τέλος, ο πλούσιος θεωρητικός εξοπλισμός του έργου επιτρέπουν στον αναγνώστη να κατανοήσει όλο το εύρος των κρίσιμων ζητημάτων που αποτελούν την αιχμή της Μακροοικονομικής και να αποκτήσει όχι μόνο τη γνώση και τις κατευθύνσεις αλλά και τα κίνητρα για την περαιτέρω εμπειρική διερεύνηση της έκτασης και της σημασίας των φαινομένων που εξετάζει. «Μην παίζετε τους επαγγελματίες. Απλά συγκεντρωθείτε και εργαστείτε πάνω στο αντικείμενο που σας ενδιαφέρει» είναι μια από τις παρακινήσεις του Romer προς τους αποφοίτους των Οικονομικών. Ο στόχος του, άλλωστε, είναι η προώθηση μιας επιστημονικά κατανοήσιμης και, κυρίως, μιας κοινωνικά χρήσιμης θεωρίας.

Περιεχόμενα

Πρόλογος
Πρόλογος στη Δεύτερη έκδοση
Εισαγωγή
Το υπόδειγμα μεγέθυνσης του Robert Solow
Υποδείγματα άπειρου ορίζοντα και υποδείγματα επικαλυπτόμενων γενεών
Η νέα θεωρία μεγέθυνσης
Η θεωρία του πραγματικού επιχειρηματικού κύκλου
Οι παραδοσιακές κεϋνσιανές θεωρίες των διακυμάνσεων
Μικροοικονομικά θεμέλια της ατελούς ονομαστικής προσαρμογής
Κατανάλωση
Επένδυση
Ανεργία
Πληθωρισμός και νομισματική πολιτική
Ελλείμματα προϋπολογισμούς και δημοσιονομική πολιτική
Βιβλιογραφικές αναφορές
Ευρετήριο ονομάτων
Ευρετήριο εννοιολογικών αντικειμένων

[Περισσότερα...]

Το βιβλίο του Μήνα - Μάιος: Τα Άνθη του Κακού - Charles Baudelaire - 50% μόνο για τρεις μέρες