Λογότυπο Βιβλιοπωλείου Gutenberg

Προάγοντας τις Δεξιότητες των Μαθητών να Μαθαίνουν

8,50 7,65

Προάγοντας τις Δεξιότητες των Μαθητών να Μαθαίνουν

8,50 7,65

  • Κωδ. Ευδόξου:
   68376892
  • ISBN:
   978-960-01-1853-7
  • Έκδοση:
   1η, Μαρτίου 2017
  • Κωδ. καταλόγου:
   9557332
  • Εξώφυλλο:
   Μαλακό
  • Σχήμα:
   17 x 24
  • Σελίδες:
   155
Περιγραφή

Επίκεντρο του βιβλίου αυτού είναι η έννοια της αυτο-ρυθμιζόμενης μάθησης με έμφαση στις δεξιότητες που την προάγουν στο εκπαιδευτικό πλαίσιο. Στόχος της συγγραφέως είναι αφενός να δοθεί ένα θεωρητικό υπόβαθρο για τις παραπάνω έννοιες, το οποίο είναι σημαντικό να γνωρίζουν όσοι ασχολούνται με τη μάθηση και την εκπαίδευση, αφετέρου να αναδειχθούν πρακτικές εφαρμογές και παρεμβάσεις σε πλαίσια εκπαίδευσης για την προα-γωγή των δεξιοτήτων αυτο-ρυθμιζόμενης μάθησης. Πώς μπορούμε λοιπόν να προάγουμε την ανεξαρτησία και την υπευθυνότητα των μαθητών κατά τη μάθηση; Τι σημαίνει αυτο-ρυθμιζόμενη ¬μάθηση και γιατί είναι σημαντική; Ποιες είναι οι δεξιότητες που ¬υποστηρίζουν τη μάθηση; Ποιοι παράγοντες συνδέονται με την ανάπτυξη αυτών των δεξιοτήτων στους μαθητές και με την αξιοποίησή τους κατά τη μάθηση και την επίλυση προβλημάτων; Ποιος είναι ο ρόλος των εκπαιδευτικών και των γονέων στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων αυτο-ρυθμιζόμενης μάθησης; Υπάρχουν οργανωμένα μοντέλα ¬παρέμβασης για προαγωγή της αυτο-ρυθμιζόμενης μάθησης στους μαθητές; Οι απαντήσεις σε τέτοια ερωτήματα τεκμηριώνονται ¬¬με σύγχρονα ερευνητικά δεδομένα. Το βιβλίο απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς, ψυχολόγους, φοιτητές Παιδαγωγικών Τμημάτων και Τμημάτων Ψυχολογίας, σε εκπαιδευτές, γονείς και σε όλους όσοι ασχολούνται με τη μάθηση και την εκπαίδευση παιδιών, εφήβων και ενηλίκων, και ενδιαφέρονται για τη βελτίωση των δεξιοτήτων των μαθητών τους να μαθαίνουν.

Περιεχόμενα

Εισαγωγικό Σημείωμα / Ψυχολογική προσέγγιση της μάθησης: εισαγωγικά / Η αυτο-ρυθμιζόμενη μάθηση / Παράγοντες που συνδέονται με την ανάπτυξη και τη χρήση των δεξιοτήτων αυτο-ρύθμισης της μάθησης / Προάγοντας τις δεξιότητες αυτο-ρύθμισης της μάθησης / «Μαθαίνω έξυπνα»: ένα πρόγραμμα ενδυνάμωσης της σχολικής κοινότητας σε δεξιότητες μάθησης / Βιβλιογραφία

[Περισσότερα...]