Λογότυπο Βιβλιοπωλείου Gutenberg

Πώς σε Λένε; Διεργασίες μιας Επιμορφωτικής Παρέμβασης στη Μειονοτική Εκπαίδευση.

8,32 7,49

Πώς σε Λένε; Διεργασίες μιας Επιμορφωτικής Παρέμβασης στη Μειονοτική Εκπαίδευση.

8,32 7,49

  • Κωδ. Ευδόξου:
   31045
  • Εκδόσεις:
  • ISBN:
   978-960-01-1041-8
  • Έκδοση:
   1η, Απρίλιος 2005
  • Κωδ. καταλόγου:
   9557247
  • Εξώφυλλο:
   Μαλακό
  • Σχήμα:
   17 x 24
  • Σελίδες:
   137
Περιγραφή

Το παρόν βιβλίο παρουσιάζει το σχεδιασμό και την υλοποίηση μιας επιμορφωτικής πολυεπίπεδης παρέμβασης στους εκπαιδευτικούς των μειονοτικών σχολείων της Θράκης, δηλαδή σχολείων που λειτουργούν με δίγλωσσο πρόγραμμα, μαθητές με μητρική γλώσσα άλλην από την ελληνική και εκπαιδευτικούς από την πλειονότητα και τη μειονότητα. Εκτός από το περιεχόμενο της τριετούς επιμόρφωσης και τα διδακτικά εργαλεία που δημιουργήθηκαν γι’ αυτό το σκοπό, δίνεται έμφαση στις διαδικασίες που χρησιμοποιήθηκαν για την κατανόηση των ιδιαιτεροτήτων και των πολιτικών διακυβευμάτων της μειονοτικής εκπαίδευσης. Βασική αρχή της παρέμβασης ήταν η αποδοχή της ετερότητας, η αναγνώριση της ιδιαίτερης ταυτότητας και λογικής του άλλου, γεγονός που αφορούσε και τους δύο πόλους της επιμορφωτικής διαδικασίας (επιμορφωτές και επιμορφούμενους). Η ανάλυση, μέσω μιας αναστοχαστικής προσέγγισης, επιχειρεί να αναδείξει τη δυναμική που αναπτύχθηκε, τις αλλαγές και τις ανατροπές, τόσο στο πεδίο παρέμβασης όσο και στην ομάδα των επιμορφωτών, ως καθοριστικές συνιστώσες της ίδιας της πορείας της επιμόρφωσης. Η ανάλυση αυτή, αν και αναφέρεται σε ένα ιδιαίτερο κοινωνικοπολιτισμικό πλαίσιο, έχει την αξία γενικότερου παραδείγματος. Τα ζητήματα που αναδεικνύει βρίσκονται στο επίκεντρο του σύγχρονου διαλόγου και αφορούν γενικότερα τη συζήτηση σήμερα για θέματα διδακτικής μεθοδολογίας, τόσο σε επίπεδο επιμόρφωσης όσο και αρχικής κατάρτισης εκπαιδευτικών.

Περιεχόμενα

Πρόλογος
Ευχαριστίες
Εισαγωγή
Η περιγραφή της επιμορφωτικής παρέμβασης: Εισαγωγικά, Οι θεωρητικές και μεθοδολογικές προκείμενες της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών, Η διαπλοκή της παιδαγωγικής με την πολιτική διάσταση, Οι μέγιστες δυσκολίες σχετικά με το πλαίσιο, Οι διεργασίες ανασχεδιασμού της επιμορφωτικής παρέμβασης, Οι προτεινόμενες αλλαγές σε σχέση με την καθημερινή εκπαιδευτική πράξη, Οι κεντρικές έννοιες της επιμόρφωσης, Η πρωτεύουσα σημασία της μητρικής γλώσσας, Το βίωμα και η πολιτισμική εμπειρία, Η διαθεματική προσέγγιση της γνώσης
Η σημασία της κατανόησης του πλαισίου: Οι δυσκολίες κατανόησης του πλαισίου, Η πρώτη επαφή και η πρώτη εικόνα του πλαισίου, Η ακρόαση της σιωπής, Μια μονοήμερη παιδαγωγική παρέμβαση ως καταλυτικό συμβάν, Ο σχεδιασμός και η παιδαγωγική εκπαιδευτικού φιλμ, Οι επιπτώσεις της κατανόησης του πλαισίου
Τα είδη της επιμόρφωσης, περιεχόμενα και μέθοδοι: Παράλληλες πορείες επιμορφούμενων και επιμορφωτών, Σεμινάρια σε μικρές ομάδες εκπαιδευτικών, Σεμινάρια σε μικτές ομάδες: η αξιοποίηση του "πλάγιου" λόγου μιας ταινίας, Οι επιτόπιες επισκέψεις στα σχολεία, Οι επιμορφωτικές συναντήσεις σε μικρές ομάδες
Συμπεράσματα
Βιβλιογραφία

[Περισσότερα...]

Το βιβλίο του Μήνα - Απρίλιος: Φάκελος Απόδρασης - Julie Orringer - 50% μόνο για τρεις μέρες