Λογότυπο Βιβλιοπωλείου Gutenberg

Η Πολιτική Οικονομία των Διεθνών Σχέσεων, τόμος 1

22,89 20,60

Η Πολιτική Οικονομία των Διεθνών Σχέσεων, τόμος 1

22,89 20,60

  • Κωδ. Ευδόξου:
   31580
  • Εκδόσεις:
  • ISBN:
   978-960-01-0556-1
  • Έκδοση:
   Ανατύπωση, Μάιος 2003 || 1η, 1995
  • Κωδ. καταλόγου:
   550511
  • Εξώφυλλο:
   Μαλακό
  • Σχήμα:
   17 x 24
  • Σελίδες:
   316
Περιγραφή

Η μελέτη αυτή προχωρά σε δύο επίπεδα. Στο πρώτο επίπεδο, είναι μια εμπειρική έρευνα γύρω από την πραγματικότητα της σύγχρονης διεθνούς Πολιτικής Οικονομίας και τον τρόπο με τον οποίο η διάδραση κράτους και αγοράς μετασχηματίζει τις διεθνείς σχέσεις στο γέρμα του 20ού αιώνα. Θέτει ένα ερώτημα σχετικά με τις πιθανές συνέπειες που θα προκύψουν καθώς το γεωγραφικό επίκεντρο της “σχετικής αποδοτικότητας” μετατοπίζεται από τη Δυτική Ευρώπη και τις ΗΠΑ προς την Ιαπωνία, και προς τις άλλες ανερχόμενες οικονομικές δυνάμεις στην Ασία και τον αναπτυσσόμενο κόσμο. Σε ένα άλλο επίπεδο, το βιβλίο αυτό είναι θεωρητικό· προσπαθεί να ενσωματώσει τους κύριους τρόπους με τους οποίους οι μελετητές αντιλαμβάνονται τη διεθνή οικονομία γενικά, αλλά και ειδικές περιοχές όπως το εμπόριο, οι νομισματικές υποθέσεις και οι ξένες επενδύσεις. Η διττή αυτή προσέγγιση στηρίζεται στην παραδοχή ότι η μελέτη των σύγχρονων εξελίξεων και θεωρητικών ζητημάτων θα πρέπει να επιδιώκεται ταυτόχρονα, και γίνεται προσπάθεια να συνταχθούν τα συμπεράσματα για την αναδυόμενη διεθνή οικονομική και πολιτική τάξη.

Περιεχόμενα

Φιλελεύθερη, εθνικιστική, μαρξιστική αντίληψη της πολιτικής οικονομίας
Η δυναμική της διεθνούς πολιτικής οικονομίας
Διεθνή νομισματικά ζητήματα
Η πολιτική του διεθνούς εμπορίου
Πολυεθνικές εταιρίες και διεθνής παραγωγή
Σχήματα και πίνακες

[Περισσότερα...]