Λογότυπο Βιβλιοπωλείου Gutenberg

Διεθνής Οικονομική και Παγκόσμια Οικονομία

39,81 35,83

Διεθνής Οικονομική και Παγκόσμια Οικονομία

39,81 35,83

  • Κωδ. Ευδόξου:
   32998816
  • Εκδόσεις:
  • ISBN:
   978-960-01-1606-9
  • Έκδοση:
   1η , Δεκέμβριος 2013
  • Κωδ. καταλόγου:
   9550605
  • Εξώφυλλο:
   Μαλακό
  • Σχήμα:
   17 x 24
  • Σελίδες:
   601
Περιγραφή

Το βιβλίο αυτό απευθύνεται σε όσους ενδιαφέρονται για τις επιπτώσεις της συμμετοχής μιας χώρας στην παγκόσμια οικονομία, για τις διεθνείς οικονομικές και νομισματικές σχέσεις και για τη διαδικασία της παγκοσμιοποίησης.
Το βιβλίο συνδυάζει την οικονομική θεωρία με την ιστορική εξέλιξη της παγκόσμιας, της ευρωπαϊκής αλλά και της ελληνικής οικονομίας, και αναλύει την τρέχουσα κατάσταση της παγκόσμιας οικονομίας και των διεθνών οικονομικών σχέσεων.
Παρουσιάζονται στοιχεία και οικονομικά υποδείγματα για την κατανόηση και την ανάλυση του ρόλου του διεθνούς εμπορίου, της διεθνούς μετανάστευσης, των πολυεθνικών επιχειρήσεων και των διεθνών κινήσεων κεφαλαίου, του προσδιορισμού των επιτοκίων και των συναλλαγματικών ισοτιμιών, του ισοζυγίου πληρωμών, των διεθνών επιπτώσεων της νομισματικής και δημοσιονομικής πολιτικής των διαφόρων χωρών, της μακροχρόνιας ανάπτυξης, του εξωτερικού δανεισμού και των κρίσεων εξωτερικού χρέους καθώς και των προβλημάτων του παγκόσμιου περιβάλλοντος.
Επιπλέον, αναλύεται ο ρόλος και η σημασία των διεθνών οικονομικών θεσμών που ρυθμίζουν και συντονίζουν τις παγκόσμιες εμπορικές, οικονομικές και νομισματικές σχέσεις, όπως οι διεθνείς κεφαλαιαγορές και αγορές συναλλάγματος, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου, η Παγκόσμια Τράπεζα και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο.
Δίνεται επίσης ιδιαίτερη έμφαση στο ρόλο και την εξέλιξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και στις επιπτώσεις της συμμετοχής της Ελλάδας στην παγκόσμια και την ευρωπαϊκή οικονομία.

Περιεχόμενα

Πρόλογος
Η διεθνής οικονομική και η παγκόσμια οικονομία
Η εξέλιξη και η διάρθρωση του διεθνούς εμπορίου
Παραγωγικότητα της εργασίας και συγκριτικό πλεονέκτημα
Εξειδικευμένοι συντελεστές παραγωγής και διανομή του εισοδήματος
Διαθεσιμότητα συντελεστών παραγωγής και διεθνές εμπόριο
Το πρότυπο ανταγωνιστικό υπόδειγμα και οι όροι εμπορίου
Αίτια και επιπτώσεις της διεθνούς μετανάστευσης
Εξωτερικές οικονομίες κλίμακας και διεθνής καταμερισμός της παραγωγής
Εσωτερικές οικονομίες κλίμακας, ατελής ανταγωνισμός και διεθνές εμπόριο
Πολυεθνικές επιχειρήσεις, άμεσες ξένες επενδύσεις και παραγωγή στο εξωτερικό
Τα εργαλεία, οι επιπτώσεις και οι θεσμοί της διεθνούς εμπορικής πολιτικής
Από την ευρωπαϊκή οικονομική κοινότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση
Η διεθνής μακροοικονομική και το σύστημα διεθνών πληρωμών
Η διαχρονική προσέγγιση στο ισοζύγιο πληρωμών
Διεθνείς κεφαλαιαγορές και διεθνής αγορά συναλλάγματος
Χρήμα, επιτόκια και συναλλαγματικές ισοτιμίες
Ο μακροχρόνιος προσδιορισμός των συναλλαγματικών ισοτιμιών
Ο βραχυχρόνιος προσδιορισμός του συνολικού εισοδήματος και της συναλλαγματικής ισοτιμίας
Σταθερές συναλλαγματικές ισοτιμίες και παρεμβάσεις στην αγορά συναλλάγματος
Ο βραχυχρόνιος προσδιορισμός του ισοζυγίου πληρωμών και η μακροοικονομική πολιτική
Επιλογή νομισματικού καθεστώτος σε ανοικτές οικονομίες
Το διεθνές νομισματικό σύστημα από το διμεταλλισμό έως σήμερα
Το Ευρωπαϊκό νομισματικό σύστημα και το Ευρώ
Προσδιοριστικοί παράγοντες της διεθνούς ανάπτυξης
Διεθνής δανεισμός και κρίσεις εξωτερικού χρέους
Διεθνείς εσωτερικότητες και παγκόσμιο περιβάλλον
Η Ελλάδα και η παγκόσμια οικονομία
Βιβλιογραφία

[Περισσότερα...]