Λογότυπο Βιβλιοπωλείου Gutenberg

Παιδί, Οικογένεια, Κοινωνία

17,91 16,12

Παιδί, Οικογένεια, Κοινωνία

17,91 16,12

Περιγραφή

Αντικείμενο της εργασίας είναι η γένεση, η εξέλιξη και η σημερινή κατάσταση της προσχολικής αγωγής στην Ελλάδα σε συνδυασμό με τις εξελίξεις στο διεθνή περίγυρο, ευρωπαϊκό κατά πρώτον, τόσο σε επίπεδο θεσμών όσο και παιδαγωγικών αντιλήψεων.
Τρία είναι τα κεντρικά ερωτήματα. Πώς γεννήθηκε ο θεσμός της προσχολικής αγωγής διεθνώς, πώς ξαπλώθηκε στη συνέχεια και ποιές ήταν οι βασικές παιδαγωγικές του αρχές; Ποιά ήταν η πορεία του στην Ελλάδα από τον ξεσηκωμό του 1821 έως τις μέρες μας; Πώς οι πολιτισμικές αναπαραστάσεις για το παιδί και την οικογένεια αντανακλώνται στην κοινωνική πρόσληψη του θεσμού και ποιές, τέλος, είναι οι επιπτώσεις της προσχολικής αγωγής στην ανάπτυξη του παιδιού;

Περιεχόμενα

Εισαγωγή
Από την επινόηση της παιδικής ηλικίας στην προσχολική αγωγή
Η περίοδος της "επιστημονικής εκπαίδευσης" (1900-1940)
Σταδιακή αποδοχή σε νέο κοινωνικό περιβάλλον: από το 1945 έως τις μέρες μας
Η προσχολική αγωγή σήμερα: προκλήσεις και διακυβεύματα
Άρθρα και βιβλία που παρατέθηκαν

[Περισσότερα...]