Λογότυπο Βιβλιοπωλείου Gutenberg

Παιδαγωγική Επιστήμη

  • Κωδ. Ευδόξου:
   31932
  • Εκδόσεις:
  • ISBN:
   978-960-01-0595-2
  • Έκδοση:
   3η βελτιωμένη και επαυξημένη, Νοέμβριος 2002 || η, 1995
  • Κωδ. καταλόγου:
   9557162
  • Εξώφυλλο:
   Μαλακό
  • Σχήμα:
   17 x 24
  • Σελίδες:
   253
Περιγραφή

Το βιβλίο αποτελεί μια προσπάθεια εισαγωγής σε βασικά θέματα της παιδαγωγικής ως αυτόνομης επιστήμης, όπως αυτή αναπτύχθηκε διαχρονικά. Η θεματική, την οποία διαλαμβάνει η παρούσα εργασία, επιστημολογικά κατατάσσεται στο χώρο της Συστηματικής Παιδαγωγικής, που αποτελεί έναν κλάδο της Θεωρητικής παιδαγωγικής. Η κλάδος αυτός ασχολείται με την εξέλιξη της παιδαγωγικής από το επίπεδο των φολκλορικών παιδαγωγικών δοξασιών σ’ εκείνο της διαμόρφωσης παιδαγωγικών επιστημονικών θεωριών. Η παιδαγωγική, εφόσον έχει την αυτοαντίληψη της επιστήμης, θα πρέπει να είναι συστηματική. Αυτό δεν σημαίνει την αναζήτηση ενός αναμφισβήτητου και διαχρονικά ισχύοντος συστήματος παιδαγωγικής αλλά τη διακρίβωση της συστηματικότητας της Παιδαγωγικής – τη σχέση της, οπωσδήποτε, με την πράξη και τα σύγχρονα προβλήματα.

Περιεχόμενα

Θεμελιώδεις απόψεις των φαινομένων της αγωγής
Η ανάπτυξη της παιδαγωγικής και η εξέλιξή της σε επιστήμη
Κατευθύνσεις της θεωρίας της επιστήμης και οι επιδράσεις τους στη διαμόρφωση παιδαγωγικών θεωριών
Η εμπειρική-αναλυτική θεωρία της επιστήμης. Κριτικός ορθολογισμός
Η ματεριαλιστική θεώρηση της επιστήμης
Κριτική θεωρία στης Σχολής της Φρανκφούρτης
Σύγχρονο στάδιο ανάπτυξης της παιδαγωγικής επιστήμης
Τ’ αντικείμενα της παιδαγωγικής, μέθοδοι, επίπεδα προσέγγισης των παιδαγωγικών φαινομένων
Βασικές έννοιες της παιδαγωγικής επιστήμης
Σκοποί της αγωγής: προβληματική και βασικές έννοιες
Η σχέση της παιδαγωγικής με τις άλλες επιστήμες της αγωγής
Θεσμοί και μορφές οργάνωσης της αγωγής
Τα όρια της αγωγής
Η σχέση θεωρίας και πράξης στην παιδαγωγική
παιδαγωγικές τάσεις στον 20ό αιώνα
Η παιδαγωγική και σύγχρονα προβλήματα: Οικολογική κρίση – ειρήνη – διαπολιτισμική αγωγή

[Περισσότερα...]

Το βιβλίο του Μήνα - Απρίλιος: Φάκελος Απόδρασης - Julie Orringer - 50% μόνο για τρεις μέρες