Παιδαγωγική Επιστήμη

In stock
Βασική Θεματική

Κωδ. Ευδόξου:   31932
Εκδόσεις:  
ISBN:   978-960-01-0595-2
Έκδοση:   3η βελτιωμένη και επαυξημένη, Νοέμβριος 2002 || η, 1995
Κωδ. καταλόγου:   9557162
Εξώφυλλο:   Μαλακό
Σχήμα:   17 x 24
Σελίδες:   253

    Περιεχόμενα

Περιγραφή

Το βιβλίο αποτελεί μια προσπάθεια εισαγωγής σε βασικά θέματα της παιδαγωγικής ως αυτόνομης επιστήμης, όπως αυτή αναπτύχθηκε διαχρονικά. Η θεματική, την οποία διαλαμβάνει η παρούσα εργασία, επιστημολογικά κατατάσσεται στο χώρο της Συστηματικής Παιδαγωγικής, που αποτελεί έναν κλάδο της Θεωρητικής παιδαγωγικής. Η κλάδος αυτός ασχολείται με την εξέλιξη της παιδαγωγικής από το επίπεδο των φολκλορικών παιδαγωγικών δοξασιών σ’ εκείνο της διαμόρφωσης παιδαγωγικών επιστημονικών θεωριών. Η παιδαγωγική, εφόσον έχει την αυτοαντίληψη της επιστήμης, θα πρέπει να είναι συστηματική. Αυτό δεν σημαίνει την αναζήτηση ενός αναμφισβήτητου και διαχρονικά ισχύοντος συστήματος παιδαγωγικής αλλά τη διακρίβωση της συστηματικότητας της Παιδαγωγικής – τη σχέση της, οπωσδήποτε, με την πράξη και τα σύγχρονα προβλήματα.

Περιεχόμενα

Θεμελιώδεις απόψεις των φαινομένων της αγωγής
Η ανάπτυξη της παιδαγωγικής και η εξέλιξή της σε επιστήμη
Κατευθύνσεις της θεωρίας της επιστήμης και οι επιδράσεις τους στη διαμόρφωση παιδαγωγικών θεωριών
Η [Περισσότερα…]