Λογότυπο Βιβλιοπωλείου Gutenberg

Παιδαγωγική Αλληλεπίδραση

15,93 14,34

Παιδαγωγική Αλληλεπίδραση

15,93 14,34

  • Κωδ. Ευδόξου:
   31931
  • Εκδόσεις:
  • ISBN:
   978-960-01-0262-7
  • Έκδοση:
   3η ανατύπωση, Οκτώβριος 2002 || 1η, 1990
  • Κωδ. καταλόγου:
   557135
  • Εξώφυλλο:
   Μαλακό
  • Σχήμα:
   17 x 24
  • Σελίδες:
   175
Περιγραφή

Το βιβλίο παρουσιάζει συνοπτικά ορισμένες θέσεις γύρω από την παιδαγωγική αλληλεπίδραση και την κοινωνική μάθηση. Συζητούνται παραδείγματα παιδαγωγικής αλληλεπίδρασης, ενδεικτικά για το είδος της κοινωνικής μάθησης που συντελείται στο σχολείο μέσα από τη συμμετοχή του μαθητή σε συγκεκριμένες σχολικές πρακτικές, και γίνεται μια θεωρητική εισαγωγή πάνω στις έννοιες στις οποίες στηρίζεται η παραπάνω ανάλυση.

Περιεχόμενα

Εισαγωγή
Θεωρητικές αφετηρίες: η κοινωνική αλληλεπίδραση ως "τόπος" της κοινωνικοποίησης και της αγωγής
Παιδαγωγική αλληλεπίδραση και κοινωνική μάθηση ||Συμμετοχή στην παιδαγωγική αλληλεπίδραση και κοινωνική μάθηση: προβληματικές περιοχές της επικοινωνίας στο σχολείο ως παράγοντες κοινωνικοποίησης και αγωγής
Σημειώσεις
Επίλογος
Βιβλιογραφία
Πίνακας όρων
Πίνακας ονομάτων

[Περισσότερα...]