Λογότυπο Βιβλιοπωλείου Gutenberg

Κριτική Παιδαγωγική και Εκπαιδευτική Πράξη

13,93 12,54

13,93 12,54

  • Εκδόσεις:
  • ISBN:
   978-960-01-0000-0
  • Έκδοση:
   2η, 1996
  • Κωδ. καταλόγου:
   557138
  • Εξώφυλλο:
   Μαλακό
  • Σχήμα:
   17 x 24
  • Σελίδες:
   208
Περιγραφή

Το βιβλίο χωρίζεται σε δύο μέρη: Στο πρώτο μέρος οι συγγραφείς παρουσιάζουν έρευνες και μελέτες που αφορούν την κατάκτηση της παιδαγωγικής γνώσης και την επαγγελματική κατάρτιση του εκπαιδευτικού. Στο δεύτερο μέρος η παιδαγωγική τους σκέψη επικεντρώνεται στην εργασία και τη ζωή του σχολείου. Έτσι τα δύο μέρη του βιβλίου αντιπροσωπεύουν δύο πολύ σημαντικές περιοχές διερεύνησης: την κατάρτιση του εκπαιδευτικού και την εκπαιδευτική πράξη.

Περιεχόμενα

Εισαγωγικές παρατηρήσεις για μια κριτική παιδαγωγική
Από την παιδαγωγική ιδεολογία στην επιστημονική παιδαγωγική: Το περιεχόμενο κατάρτισης του Έλληνα εκπαιδευτικού
Ο "χρυσούς αιών" της παιδαγωγικής ιδεολογίας και η εμφάνιση της παιδαγωγικής επιστήμης: Ξένες επιδράσεις στην ελληνική παιδαγωγική θεωρία και πράξη – Συμβολή στην κριτική της νεοελληνικής παιδαγωγικής ιδεολογίας
Η επιμόρφωση ως θεσμός σύνδεσης της επιστημονικής έρευνας με την εκπαιδευτική πράξη
Η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών: Οι μορφές της και το κοινωνικοπολιτικό τους πλαίσιο
Η επαγγελματική κοινωνικοποίηση του νεοδιόριστου εκπαιδευτικού: Από το θρανίο στην έδρα
Παιδαγωγική σχέση και αυτονομία
Σχολικό πρόγραμμα και παραπρόγραμμα
Παιδαγωγική αλληλεπίδραση και η λογική της ποινής
Σχολικός χώρος και αυταρχική εκπαίδευση
Οι εξετάσεις ως μηχανισμός "παρακυβέρνησης" της εκπαίδευσης
Η ανισότητα στην ελληνική υποχρεωτική εκπαίδευση: Σχολική επιτυχία και κοινωνική προέλευση
Πίνακας όρων

[Περισσότερα...]