Λογότυπο Βιβλιοπωλείου Gutenberg

Ορθογραφική Μάθηση στο Δημοτικό

8,81 7,93

Ορθογραφική Μάθηση στο Δημοτικό

8,81 7,93

  • Κωδ. Ευδόξου:
   31914
  • Εκδόσεις:
  • ISBN:
   978-960-01-0332-1
  • Έκδοση:
   1η, 1992
  • Κωδ. καταλόγου:
   557145
  • Εξώφυλλο:
   Μαλακό
  • Σχήμα:
   17 x 24
  • Σελίδες:
   100
Περιγραφή

Η επικοινωνία μέσω κειμένων στο σχολείο δεν προϋποθέτει μόνο ιδέες, δηλαδή περιεχόμενο. Προϋποθέτει και τεχνικές, τις οποίες το σχολείο αναλαμβάνει να μεταβιβάσει στους μαθητές του στις πρώτες τάξεις του Δημοτικού. Η απόφαση του συγγραφέα ν’ αποτελέσει η ορθογραφία, ένας από τους παραδοσιακά ισχυρούς δείκτες της μόρφωσης, το επίπεδο διερεύνησης ερωτημάτων που σχετίζονται με τη σχολική μάθηση, δείχνει το ρόλο της ορθογραφίας στην επίτευξη του γενικότερου σκοπού της διδασκαλίας της γλώσσας στο σύγχρονο σχολείο, που πρέπει να είναι η ανάπτυξη της επικοινωνιακής ικανότητας του μαθητή.

Περιεχόμενα

Εισαγωγικές παρατηρήσεις
Προφορικός λόγος: μετασχηματισμοί και παραστάσεις
Η εμπειρική έρευνα
Περιγραφή του ερευνητικού εργαλείου
Ανάλυση των Εμπειρίκων στοιχείων
Συζήτηση των ευρημάτων
Τελικές παρατηρήσεις
Βιβλιογραφία
Παράρτημα

[Περισσότερα...]