Λογότυπο Βιβλιοπωλείου Gutenberg

Η Λογική του Υπαρκτού Σχολείου

15,93 14,34

Η Λογική του Υπαρκτού Σχολείου

15,93 14,34

  • Κωδ. Ευδόξου:
   31545
  • Εκδόσεις:
  • ISBN:
   978-960-01-0261-9
  • Έκδοση:
   Ανατύπωση, Μάιος 2003 || 1η, 1990
  • Κωδ. καταλόγου:
   557136
  • Εξώφυλλο:
   Μαλακό
  • Σχήμα:
   17 x 24
  • Σελίδες:
   224
Περιγραφή

Το έργο εξετάζει τη δομή και τα συμφραζόμενα της παιδαγωγικής σχέσης, το παιδαγωγικό ενέργημα στο πλαίσιο της σχέσης αυτής, το είδος της σχολικής ρουτίνας και τους τύπους των προσώπων που πρωταγωνιστούν στην καθημερινή εκπαιδευτική πράξη, το είδος της σχέσης τους, το βασικό εργαλείο για την άσκηση της αγωγής: τη γλώσσα. Τέλος, αναπτύσσεται η κοινωνική χρήση των προϊόντων της σχολικής διαπαιδαγώγησης.

Περιεχόμενα

Η παιδαγωγική σχέση: δομή και συμφραζόμενα
Το παιδαγωγικό ενέργημα
Το σχολείο ως επικοινωνιακός περίγυρος: η λογική της σχολικής ρουτίνας
Η καθημερινή εκπαιδευτική πράξη: οι μετέχοντες, η σχέση "εκπαιδευτικού-μαθητή" και η λογική της
Τα "προϊόντα" του σχολείου και η κοινωνική τους χρήση: από την παιδαγωγική αλληλεπίδραση στην αλληλεπίδραση σχολείου και κοινωνίας

[Περισσότερα...]