Λογότυπο Βιβλιοπωλείου Gutenberg

Ορθογραφία

35,83 32,25

Ορθογραφία

35,83 32,25

  • Κωδ. Ευδόξου:
   37115
  • Εκδόσεις:
  • Σειρά:
  • Τόμος:
   33
  • ISBN:
   978-960-01-1389-1
  • Έκδοση:
   1η, Οκτώβριος 2010
  • Κωδ. καταλόγου:
   9557271
  • Εξώφυλλο:
   Μαλακό
  • Σχήμα:
   17 x 24
  • Σελίδες:
   565
Περιγραφή

Στο βιβλίο αυτό επιχειρείται μια νηφάλια, επιστημονική μελέτη της ορθογραφικής δεξιότητας από τη σκοπιά της εκπαιδευτικής ψυχολογίας. Τα κεφάλαια έχουν γραφτεί από εξειδικευμένους ερευνητές με εμπειρία στη μελέτη της ορθογραφημένης γραφής και γνώση της σύγχρονης βιβλιογραφίας. Παρουσιάζουν πειραματικά δεδομένα και θεωρητικές υποθέσεις για τους μηχανισμούς και τις διεργασίες που υποστηρίζουν την κατάκτηση της ορθογραφικής δεξιότητας, επιχειρώντας να συνθέσουν μια ολοκληρωμένη εικόνα. Η οργάνωση του βιβλίου καλύπτει με συστηματικό τρόπο το ευρύτερο δυνατό φάσμα επιμέρους ζητημάτων, περιλαμβάνοντας τις ακόλουθες ενότητες:
– Αναγνωστική δεξιότητα και ορθογραφία
– Ορθογραφική ανάπτυξη και μεταγλωσσικές δεξιότητες
– Ανάπτυξη της ορθογραφημένης γραφής
– Ορθογραφικά λάθη
– Διαταραχές της ορθογραφημένης γραφής
– Αναγνωστικές διαταραχές και ορθογραφική δεξιότητα
– Μέθοδοι αξιολόγησης της ορθογραφικής δεξιότητας
– Μέθοδοι διδασκαλίας της ορθογραφικής δεξιότητας.
Επίσης συμπεριλαμβάνει μια σειρά από εργαλεία για τον εκπαιδευτικό της τάξης:
– Τεστ ορθογραφικής δεξιότητας
– Σύστημα ταξινόμησης και καταμέτρησης ορθογραφικών λαθών
– Κατάλογος συχνότερων λέξεων από τα σχολικά βιβλία της Γλώσσας
– Κατάλογος οικογενειών των συχνών λέξεων
– Διδακτικές τεχνικές και ειδικές δραστηριότητες
– Ανάλυση του ελληνικού ορθογραφικού συστήματος.

“Το βιβλίο καλύπτει ένα κενό στην ελληνική βιβλιογραφία και συνδράμει σε τρία επίπεδα. Σε θεωρητικό επίπεδο, μέσα από την κριτική παρουσίαση όλων των ερμηνευτικών προσεγγίσεων στην ορθογραφία, δίνει τη δυνατότητα άμεσης πρόσβασης σε ένα εύρος θεωρητικών μοντέλων. Σε ερευνητικό επίπεδο, συγκεντρώνει στοιχεία από τη σύγχρονη διεθνή έρευνα αλλά κυρίως παρουσιάζει το σύνολο της υπάρχουσας ελληνικής ερευνητικής δραστηριότητας για την ορθογραφία. Τέλος, στο επίπεδο της διδακτικής πράξης, μέσα από τη συνθετική και κριτική αξιοποίηση των ευρημάτων της σύγχρονης μελέτης, οι συγγραφείς αποπειρώνται να τροποποιήσουν συστηματικά παγιωμένες αντιλήψεις για την ορθογραφία και τις διδακτικές πρακτικές.”
Σουζάνα Παντελιάδου
Καθηγήτρια Ειδικής Αγωγής-Μαθησιακών Δυσκολιών

Περιεχόμενα

Πρόλογος
Εισαγωγή
Αναγνωστική δεξιότητα και ορθογραφία
Ορθογραφική ανάπτυξη και μεταγλωσσικές δεξιότητες
Ανάπτυξη της ορθογραφημένης γραφής
Ορθογραφικά λάθη
Διαταραχές της ορθογραφημένης γραφής
Αναγνωστικές διαταραχές και ορθογραφική δεξιότητα
Μέθοδοι αξιολόγησης της ορθογραφικής δεξιότητας
Βιβλιογραφία
Βιογραφικά στοιχεία συγγραφέων
Γλωσσάρι
Κατάλογος αγγλικών όρων στο γλωσσάρι
Ευρετήριο

[Περισσότερα...]