Λογότυπο Βιβλιοπωλείου Gutenberg

Νόηση και Μάθηση υπό το Πρίσμα της Εννοιολογικής Αλλαγής

18,00 16,20

Νόηση και Μάθηση υπό το Πρίσμα της Εννοιολογικής Αλλαγής

18,00 16,20

  • Κωδ. Ευδόξου:
   86056689
  • Εκδόσεις:
  • ISBN:
   978-960-01-2011-0
  • Έκδοση:
   1η, Απρίλιος 2019
  • Κωδ. καταλόγου:
   9571117
  • Εξώφυλλο:
   Μαλακό
  • Σχήμα:
   17 x 24
  • Σελίδες:
   333
Περιγραφή

Το πρόβλημα της εννοιολογικής αλλαγής είναι ένας από τους βασικούς λόγους για την τόσο συχνά παρατηρούμενη αποτυχία των μαθητών να κατανοήσουν ποικίλες έννοιες στα πεδία των φυσικών επιστημών και των μαθηματικών. Ποιοι είναι οι γνωστικοί μηχανισμοί που εμπλέκονται σε αυτή τη διαδικασία αλλαγής εννοιών; Τι είδους διδακτικές παρεμβάσεις πρέπει να σχεδιάσουμε προκειμένου να διευκολύνουμε τους μαθητές μας να κατανοήσουν επιστημονικές έννοιες; Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε την ανάπτυξη της μάθησης και της επιστημονικής σκέψης των παιδιών; Τα παραπάνω ερωτήματα αναζητούν απαντήσεις μέσα από αυτόν τον συλλογικό τόμο, όπου παρουσιάζονται σημαντικές μελέτες που διεξήχθησαν στο πεδίο της εννοιολογικής αλλαγής τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα και διατυπώνονται κρίσιμοι προβληματισμοί για το μέλλον. Το παρόν έργο αποτελεί ένα χρήσιμο εγχειρίδιο για κάθε εκπαιδευτικό, φοιτητή/φοιτήτρια, μελλοντικούς εκπαιδευτικούς που τους προβληματίζουν ζητήματα γνώσης και μάθησης κατά την παιδική ηλικία.

Περιεχόμενα

Εισαγωγή
H θεωρία πλαισίου και οι εκπαιδευτικές επιδράσεις της
Μεθοδολογικά ζητήματα στη μελέτη εννοιολογικών αλλαγών: Το παράδειγμα της παρατηρησιακής αστρονομίας Αναπαραστάσεις της σημασίας της λέξης «δύναμη» στα παιδιά: Η φύση τους και οι μηχανισμοί αλλαγής τους Το νερό ως χημικός διαλύτης: Δυσκολίες των μαθητών από το Δημοτικό μέχρι το Λύκειο
Εννοιολογική αλλαγή στις φυσικές επιστήμες: Η κατανόηση της έννοιας της ύλης και των φυσικών μεταβολών της
Η ανάπτυξη των απόψεων των εκ γενετής τυφλών παιδιών για το σχήμα της Γης και την εναλλαγή ημέρας/νύχτας
Η προβλεπτική και επεξηγηματική ισχύς της προσέγγισης της θεωρίας πλαισίου στην εννοιολογική αλλαγή στα μαθηματικά: Η περίπτωση των ρητών αριθμών
Εννοιολογική αλλαγή και το φαινόμενο της προκατάληψης του φυσικού αριθμού στην κατανόηση της έννοιας της μεταβλητής
Η εννοιολογική αλλαγή στην περίπτωση του κλάσματος: Αριθμητική αξία και πράξεις με κλάσματα Εννοιολογική αλλαγή στην κατανόηση της έννοιας του κλάσματος μέσα
από εξωτερικές αναπαραστάσεις
Η σημασία της αριθμογραμμής για την αντίληψη του κλασματικού μεγέθους μέσω ενεργητικής ή παθητικής συμμετοχής των μαθητών
Ανατρεπτικά κείμενα και εννοιολογική αλλαγή στις φυσικές επιστήμες
Εννοιολογική αλλαγή, θεωρία του νου και προσωπική επιστημολογία: Αναζητώντας κοινές γνωστικές δομές
Ο ρόλος της εκτελεστικής λειτουργίας στην εννοιολογική αλλαγή
Εννοιολογική αλλαγή και εκτελεστικές λειτουργίες

[Περισσότερα...]