Λογότυπο Βιβλιοπωλείου Gutenberg

Μικροοικονομική, τόμος 2

43,79 39,41

Μικροοικονομική, τόμος 2

43,79 39,41

  • Κωδ. Ευδόξου:
   31793
  • Εκδόσεις:
  • ISBN:
   978-960-01-1291-7
  • Έκδοση:
   1η, Μάιος 2009
  • Κωδ. καταλόγου:
   9550562
  • Εξώφυλλο:
   Μαλακό
  • Σχήμα:
   21 x 26
  • Σελίδες:
   395
Περιγραφή

Το βιβλίο των H. Gravelle και R. Rees αποτελεί ιδανική εισαγωγή στη Μικροοικονομική. Απευθύνεται τόσο σε προχωρημένους φοιτητές όσο και σε φοιτητές με στοιχειώδεις γνώσεις οικονομικής θεωρίας, οι οποίοι όμως ενδιαφέρονται να εντρυφήσουν στα θεμέλια και τις σύγχρονες προεκτάσεις. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί εξίσου σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο, καθώς η ύλη παρουσιάζεται μεθοδικά και σταδιακά, επιτρέποντας σε διδάσκοντες και διδασκόμενους να επιλέξουν το βαθμό στον οποίο επιθυμούν να εμβαθύνουν πάνω σε κάποιο θέμα. Σε σχέση με άλλα εξαιρετικά βιβλία Μικροοικονομικής, το βιβλίο των Gravelle και Rees προσφέρει τον ιδανικό συνδυασμό μεθοδικής παρουσίασης των τεχνικών και της κεντρικής ιδέας που αυτές υπηρετούν. Τέλος, το βιβλίο συνδυάζει καινοτόμους τρόπους διδαχής των παραδοσιακών θεωρημάτων της Μικροοικονομικής με άρτια παρουσίαση των τελευταίων εξελίξεων στη θεωρία, ιδίως όσον αφορά θέματα σχετικά με τα οικονομικά της πληροφόρησης, του σχεδιασμού μηχανισμών (mechanism design), τις δημοπρασίες κλπ.

Περιεχόμενα

Αποτυχίες των αγορών και αποτυχίες που οφείλονται στις κρατικές παρεμβάσεις
Θεωρία παιγνίων
Ολιγοπώλιο
Επιλογές υπό συνθήκες αβεβαιότητας
Παραγωγή υπό συνθήκες αβεβαιότητας
Ασφαλιστικά προϊόντα, διασπορά κινδύνων και συνένωση κινδύνων
Δρώντες, θεωρία συμφωνιών και επιχειρήσεις
Γενική ισορροπία σε συνθήκες αβεβαιότητας και ατελών αγορών
Παραρτήματα
Βιβλιογραφία

[Περισσότερα...]