Λογότυπο Βιβλιοπωλείου Gutenberg

Μικροοικονομική, ενιαίος τόμος

87,59 78,83

Μικροοικονομική, ενιαίος τόμος

87,59 78,83

  • Κωδ. Ευδόξου:
   32340
  • Εκδόσεις:
  • ISBN:
   978-960-01-1344-0
  • Έκδοση:
   1η, Μάιος 2010
  • Κωδ. καταλόγου:
   9550581
  • Εξώφυλλο:
   Μαλακό
  • Σχήμα:
   20,5 x 26,6
  • Σελίδες:
   713
Περιγραφή

Το βιβλίο των H. Gravelle και R. Rees αποτελεί ιδανική εισαγωγή στη Μικροοικονομική. Απευθύνεται τόσο σε προχωρημένους φοιτητές όσο και σε φοιτητές με στοιχειώδεις γνώσεις οικονομικής θεωρίας, οι οποίοι όμως ενδιαφέρονται να εντρυφήσουν στα θεμέλια και τις σύγχρονες προεκτάσεις. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί εξίσου σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο, καθώς η ύλη παρουσιάζεται μεθοδικά και σταδιακά, επιτρέποντας σε διδάσκοντες και διδασκόμενους να επιλέξουν το βαθμό στον οποίο επιθυμούν να εμβαθύνουν πάνω σε κάποιο θέμα. Σε σχέση με άλλα εξαιρετικά βιβλία Μικροοικονομικής, το βιβλίο των Gravelle και Rees προσφέρει τον ιδανικό συνδυασμό μεθοδικής παρουσίασης των τεχνικών και της κεντρικής ιδέας που αυτές υπηρετούν. Τέλος, το βιβλίο συνδυάζει καινοτόμους τρόπους διδαχής των παραδοσιακών θεωρημάτων της Μικροοικονομικής με άρτια παρουσίαση των τελευταίων εξελίξεων στη θεωρία, ιδίως όσον αφορά θέματα σχετικά με τα οικονομικά της πληροφόρησης, του σχεδιασμού μηχανισμών (mechanism design), τις δημοπρασίες κλπ.

Περιεχόμενα

Πρόλογος του επιμελητή της έκδοσης
Πρόλογος στην Τρίτη έκδοση
Η φύση και τα όρια της μικροοικονομικής ανάλυσης
Η θεωρία του καταναλωτή
Θεωρία του καταναλωτή: δυϊκότητα
Επεκτάσεις του υποδείγματος καταναλωτικής συμπεριφοράς
Παραγωγή
Κόστος
Προσφορά και στόχοι της επιχείρησης
Η θεωρία της ανταγωνιστικής αγοράς
Μονοπώλιο
Αγορές παραγωγικών συντελεστών
Αγορές κεφαλαίου
Γενική ισορροπία
Οικονομική θεωρία της κοινωνικής ευημερίας
Αποτυχίες των αγορών και αποτυχίες που οφείλονται στις κρατικές παρεμβάσεις
Θεωρία παιγνίων
Ολιγοπώλιο
Επιλογές υπό συνθήκες αβεβαιότητας
Παραγωγή υπό συνθήκες αβεβαιότητας
Ασφαλιστικά προϊόντα, διασπορά κινδύνων και συνένωση κινδύνων
Δρώντες, θεωρία συμφωνιών και επιχειρήσεις
Γενική ισορροπία σε συνθήκες αβεβαιότητας και ατελών αγορών
Παραρτήματα
Βιβλιογραφία

[Περισσότερα...]