Λογότυπο Βιβλιοπωλείου Gutenberg

Εισαγωγή στη Διδακτική των Οικονομικών

17,91 16,12

Εισαγωγή στη Διδακτική των Οικονομικών

17,91 16,12

  • Κωδ. Ευδόξου:
   31323
  • Εκδόσεις:
  • ISBN:
   978-960-01-1296-2
  • Έκδοση:
   1η, Ιούνιος 2009
  • Κωδ. καταλόγου:
   9550572
  • Εξώφυλλο:
   Μαλακό
  • Σχήμα:
   17 x 24
  • Σελίδες:
   258
Περιγραφή

Θεωρώντας ότι ο καθηγητής με την επιλογή της κατάλληλης κατά περίπτωση διδακτικής μεθοδολογίας ενεργοποιεί το ενδιαφέρον και την ετοιμότητα των μαθητών για μάθηση, η Εισαγωγή στη Διδακτική των Οικονομικών αποτελεί ένα πολύ χρήσιμο βοήθημα για όσους θελήσουν να διδάξουν οικονομικά μαθήματα. Η συμβολή του εστιάζεται:

– Στη χρήση παραδειγμάτων από τη διδασκαλία οικονομικών μαθημάτων για την πληρέστερη κατανόηση των διαφόρων διδακτικών μεθοδολογικών προσεγγίσεων.
– Στην εκτενή περιγραφή αναλυτικών προγραμμάτων οικονομικών μαθημάτων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με σκοπό τον προβληματισμό για την επιλογή των κατάλληλων ανά θεματική ενότητα διδακτικών δραστηριοτήτων.
– Στην εκτενή αναφορά ωρολογίων προγραμμάτων οικονομικών μαθημάτων με σκοπό τη μελέτη της εξέλιξης των οικονομικών μαθημάτων στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση στην Ελλάδα από το 1929 έως σήμερα.
– Στην καταγραφή των απόψεων των μαθητών και καθηγητών για την ποιότητα των σχολικών εγχειριδίων οικονομικών μαθημάτων με σκοπό τον προβληματισμό για την ποιότητα του περιεχομένου των ισχυόντων αναλυτικών προγραμμάτων θεωρώντας ότι τα σχολικά εγχειρίδια συγγράφονται σύμφωνα με τα Α.Π.
– Στην καταγραφή της ζήτησης των μαθητών για τα οικονομικά μαθήματα, θεωρώντας ότι κατά το σχεδιασμό των αναλυτικών προγραμμάτων σπουδών οφείλουμε να λαμβάνουμε υπόψη τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα των μαθητών.

Περιεχόμενα

Εισαγωγικό σημείωμα
Πρόλογος
Εισαγωγή στην έννοια της διδασκαλίας
Μάθηση και διδασκαλία – οι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος
Αρχές μάθησης – Αρχές διδασκαλίας
Διδακτικοί στόχοι – Αναλυτικά προγράμματα οικονομικών μαθημάτων
Σχεδιασμός στρατηγικών άμεσης και έμμεσης διδασκαλίας οικονομικών μαθημάτων
Μέθοδοιτεχνικές διδασκαλίας οικονομικών μαθημάτων
Αξιολόγηση οικονομικών μαθημάτων
Σχεδιασμός διδασκαλίας οικονομικών μαθημάτων
Εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις και ωρολόγια προγράμματα οικονομικών μαθημάτων στην ελληνική δευτεροβάθμια εκπαίδευση από το 1929 έως σήμερα
Βιβλιογραφία

[Περισσότερα...]