Λογότυπο Βιβλιοπωλείου Gutenberg

Διδακτική Οικονομικών

13,00 11,70

Διδακτική Οικονομικών

13,00 11,70

  • Κωδ. Ευδόξου:
   86056921
  • Εκδόσεις:
  • ISBN:
   978-960-01-2052-3
  • Έκδοση:
   1η, Ιούλιος 2019
  • Κωδ. καταλόγου:
   9550629
  • Εξώφυλλο:
   Μαλακό
  • Σχήμα:
   17 x 24
  • Σελίδες:
   233
Περιγραφή

Το βιβλίο Διδακτική Οικονομικών: Μικροδιδασκαλίες αποτελεί ένα εξαιρετικά χρήσιμο βιβλίο για καθηγητές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που διδάσκουν οικονομικά μαθήματα καθώς και φοιτητές οικονομικών τμημάτων. Ειδικότερα απευθύνεται στους φοιτητές του ΤΟΕ που παρακολουθούν Ειδικό Πρόγραμμα για την απόκτηση Πιστοποιητικού Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας.
Τα συγκριτικά πλεονεκτήματα του βιβλίου είναι:
α) Παρουσιάζει με απλό και σαφή τρόπο τις βασικές μεθόδους και τεχνικές διδασκαλίας.
β) Περιλαμβάνει την ενότητα «Μελέτες περίπτωσης» όπου εμπεριέχονται πραγματικά σχέδια διδασκαλίας. Πρόκειται για ενδεικτικά σχέδια διδασκαλίας που υλοποίησαν οι φοιτητές του ΤΟΕ στο πλαίσιο του μαθήματος «Μικροδιδασκαλίες Οικονομικών Μαθημάτων».
γ) Περιλαμβάνει ασκήσεις που συνδέουν το θεωρητικό μέρος με τα ενδεικτικά σχέδια διδασκαλίας με στόχο:
i) την καλύτερη κατανόηση των θετικών και αρνητικών στοιχείων κάθε μεθοδολογίας/τεχνικής διδασκαλίας ώστε να επιλέγουν ανά περίπτωση διδασκαλίας την καταλληλότερη μέθοδο/τεχνική
ii) την εξάσκηση για την αποτελεσματικότερη αντιστοίχιση διδακτικών στόχων και διδακτικών ενεργειών ώστε να σχεδιάζουν και να πραγματώνουν τις αποτελεσματικότερες διδασκαλίες.
Πρόκειται, επομένως, για ένα χρήσιμο σε καθηγητές και φοιτητές βιβλίο για τη Διδακτική των Οικονομικών.

Περιεχόμενα

Πρόλογος
Εισαγωγικό Σημείωμα
Διδασκαλία-Μικροδιδασκαλία
Μικροδιδασκαλία: Αρχές μάθησης και διδασκαλίας
Μικροδιδασκαλία: Διδακτικοί στόχοι
Μικροδιδασκαλία: Στρατηγικές άμεσης και έμμεσης διδασκαλίας
Μικροδιδασκαλία: Στρατηγική άμεσης διδασκαλίας
Μικροδιδασκαλία: Στρατηγική έμμεσης διδασκαλίας
Σχεδιασμός μικροδιδασκαλίας: Συνδυασμός στρατηγικών άμεσης-έμμεσης μικροδιδασκαλίας
Σχεδιασμός μικροδιδασκαλίας: Μέθοδοι/τεχνικές διδασκαλίας
Μικροδιδασκαλία: Μέθοδος/τεχνική διάλεξης ή μονόλογου
Μικροδιδασκαλία: Σωκρατικός διάλογος ή μαιευτική μέθοδος Σωκράτη
Μικροδιδασκαλία: Μέθοδος συζήτησης και διαλόγου
Μικροδιδασκαλία: Τεχνική ερωτήσεων
Μικροδιδασκαλία: Τεχνική καταιγισμού ιδεών
Μικροδιδασκαλία: Μέθοδος «μελέτη περίπτωσης»
Μικροδιδασκαλία: Μέθοδος «παιγνιώδης διδασκαλία»
Μικροδιδασκαλία: Μέθοδος «σχέδια εργασίας» (project)
Μικροδιδασκαλία: Ομαδοσυνεργατική μέθοδος
Μικροδιδασκαλία: Αξιολόγηση
Σχεδιασμός μικροδιδασκαλίας οικονομικού μαθήματος
Μελέτες περίπτωσης
Σχέδια Διδασκαλίας
Βιβλιογραφία
Παράρτημα

[Περισσότερα...]

Το βιβλίο του Μήνα - Απρίλιος: Φάκελος Απόδρασης - Julie Orringer - 50% μόνο για τρεις μέρες