Λογότυπο Βιβλιοπωλείου Gutenberg

Λατινική Θεματογραφία

11,74 10,57

Λατινική Θεματογραφία

11,74 10,57

  • Εκδόσεις:
  • ISBN:
   978-960-01-808-0
  • Έκδοση:
   1η Σεπτέμβριος 1999
  • Κωδ. καταλόγου:
   9120507
  • Εξώφυλλο:
   Μαλακό
  • Σχήμα:
   17 x 24
  • Σελίδες:
   253
Περιγραφή

Στο παρόν έργο περιέχονται εκατόν πενήντα (150) λατινικά κείμενα 5-7 στίχων , επιλεγμένα καταλλήλως από το έργο του Νέπωνα, του Καίσαρα και του Κικέρωνα, όπως ορίζει το οικείο προεδρικό διάταγμα. Μετά από κάθε κείμενο ακολουθούν σχόλια εξηγητικά, γραμματικά και συντακτικά, και επίσης παρατίθεται το ίδιο κείμενο κατά συντακτική ανάγνωση με αντίκρυ του πιστή μεταγραφή του στη νεοελληνική. Έτσι ο μαθητής μπορεί άνετα μόνος του να ασκηθεί στη μετάφραση σύντομου και απλού κειμένου από τον Νέπωνα, τον Καίσαρα ή τον Κικέρωνα, πράγμα που θα του ζητηθεί στις γραπτές εξετάσεις. Στο βιβλίο επισημαίνονται επίσης μέσα σε ειδικά πλαίσια τα πιο σημαντικά γραμματικά και συντακτικά φαινόμενα των κειμένων, και στο τέλος παρατίθενται χρήσιμοι πίνακες λατινικού συντακτικού.

Περιεχόμενα

Πρόλογος
Λατινικά κείμενα: Νέπωνας, Καίσαρας, Κικέρωνας
Επίμετρο: Πίνακες Ανωμάλων Ονομάτων, Πίνακες Συντακτικού

[Περισσότερα...]