Κριτικοί Κοινωνικοί [Πολύ]Γραμματισμοί

24,00 21,60

In stock
Διατροπικές νοηματοδοτήσεις σε τυπικές και μη τυπικές κοινότητες μάθησης
Επιστημονική Επιμέλεια

24,00 21,60

Προβολή καλαθιού
Κωδ. Ευδόξου:   94676103
Εκδόσεις:  
ISBN:   978-960-01-2079-0
Έκδοση:   1η, Φεβρουάριος 2020
Κωδ. καταλόγου:   9557380
Σχήμα:   17 x 24
Σελίδες:   435

    Περιεχόμενα

Περιγραφή

Πώς οι νέοι τρόποι με τους οποίους δομείται το νόημα θέτουν στο προσκήνιο την αναγκαιότητα μετάβασης από μια περιορισμένη αντίληψη περί γραμματισμού σε μια διευρυμένη θεώρησή του ως κοινωνικοπολιτι[σμι]κής και πολυτροπικής πρακτικής; Πώς οι πολυτροπικές και πολυγλωσσικές πρακτικές που φέρουν οι μαθητές στις σχολικές αίθουσες είναι δυνατόν να αποτελέσουν βασική συνιστώσα κριτικής νοηματοδότησης της κοινωνικής πραγματικότητας;
Απάντηση σε μερικά από αυτά τα ερωτήματα επιχείρησε να δώσει η σύλληψη των πολυγραμματισμών, οι οποίοι, ως θεωρητικό μανιφέστο, αν και ενέχουν ένα στοιχείο εφαρμογής, παραμένουν αναξιοποίητοι στην πράξη, τουλάχιστον στην ελληνική εκπαιδευτική πραγματικότητα.
Δεδομένων αυτών των προβληματισμών, στόχος του παρόντος τόμου είναι να προτείνει ένα πλαίσιο αρχών αναφορικά με την παιδαγωγική του γραμματισμού εδραζόμενου στη σύζευξη των [κοινών] συνιστωσών τριών διαφορετικών επιστημονικών παραδόσεων, των Νέων Σπουδών Γραμματισμού, των Πολυγραμματισμών και της Απελευθερωτικής Αγωγής του Freire, το οποίο συμπυκνώνεται στον όρο Κριτικοί [Κοινωνικοί] Πολυγραμματισμοί, παρουσιάζοντας ψήγματα ερευνητικής δουλειάς που πραγματοποιείται στο πεδίο αυτό σε πρακτικό επίπεδο σε μια προσπάθεια σύνδεσης της θεωρίας με την πράξη, των εξωσχολικών με τους ενδοσχολικούς γραμματισμούς, της τυπικής με τη μη τυπική εκπαίδευση.

Περιεχόμενα

Πρόλογος
Βιογραφικά συγγραφέων
Ευχαριστίες
Εισαγωγή: Γραμματισμός, [πολύ]γραμματισμοί, Θεωρία και πράξη
Αξιοποιώντας την «οπτική γραμματική» στη σχολική τάξη ως πόρο για τη δόμηση πολύσημων διατροπικών νοημάτων
«Γέφυρες χτίζουμε, φράγματα γκρεμίζουμε»: προς [Περισσότερα…]

Κείμενα

Έφη Παπαδημητρίου, Δήμητρα Μακρή, Δέσποινα Καπαρινού, Μαρία Εμμανουηλίδου, Δέσποινα Κυπριώτη