Λογότυπο Βιβλιοπωλείου Gutenberg

Κριτικοί Κοινωνικοί [Πολύ]Γραμματισμοί

24,00 21,60

Διαβάστε ένα απόσπασμα

Κριτικοί Κοινωνικοί [Πολύ]Γραμματισμοί

 • Διατροπικές νοηματοδοτήσεις σε τυπικές και μη τυπικές κοινότητες μάθησης

  Επιστημονική Επιμέλεια

24,00 21,60

  • Κωδ. Ευδόξου:
   94676103
  • Εκδόσεις:
  • ISBN:
   978-960-01-2079-0
  • Έκδοση:
   1η, Φεβρουάριος 2020
  • Κωδ. καταλόγου:
   9557380
  • Σχήμα:
   17 x 24
  • Σελίδες:
   435
Περιγραφή

Πώς οι νέοι τρόποι με τους οποίους δομείται το νόημα θέτουν στο προσκήνιο την αναγκαιότητα μετάβασης από μια περιορισμένη αντίληψη περί γραμματισμού σε μια διευρυμένη θεώρησή του ως κοινωνικοπολιτι[σμι]κής και πολυτροπικής πρακτικής; Πώς οι πολυτροπικές και πολυγλωσσικές πρακτικές που φέρουν οι μαθητές στις σχολικές αίθουσες είναι δυνατόν να αποτελέσουν βασική συνιστώσα κριτικής νοηματοδότησης της κοινωνικής πραγματικότητας;
Απάντηση σε μερικά από αυτά τα ερωτήματα επιχείρησε να δώσει η σύλληψη των πολυγραμματισμών, οι οποίοι, ως θεωρητικό μανιφέστο, αν και ενέχουν ένα στοιχείο εφαρμογής, παραμένουν αναξιοποίητοι στην πράξη, τουλάχιστον στην ελληνική εκπαιδευτική πραγματικότητα.
Δεδομένων αυτών των προβληματισμών, στόχος του παρόντος τόμου είναι να προτείνει ένα πλαίσιο αρχών αναφορικά με την παιδαγωγική του γραμματισμού εδραζόμενου στη σύζευξη των [κοινών] συνιστωσών τριών διαφορετικών επιστημονικών παραδόσεων, των Νέων Σπουδών Γραμματισμού, των Πολυγραμματισμών και της Απελευθερωτικής Αγωγής του Freire, το οποίο συμπυκνώνεται στον όρο Κριτικοί [Κοινωνικοί] Πολυγραμματισμοί, παρουσιάζοντας ψήγματα ερευνητικής δουλειάς που πραγματοποιείται στο πεδίο αυτό σε πρακτικό επίπεδο σε μια προσπάθεια σύνδεσης της θεωρίας με την πράξη, των εξωσχολικών με τους ενδοσχολικούς γραμματισμούς, της τυπικής με τη μη τυπική εκπαίδευση.

Περιεχόμενα

Πρόλογος
Βιογραφικά συγγραφέων
Ευχαριστίες
Εισαγωγή: Γραμματισμός, [πολύ]γραμματισμοί, Θεωρία και πράξη
Αξιοποιώντας την «οπτική γραμματική» στη σχολική τάξη ως πόρο για τη δόμηση πολύσημων διατροπικών νοημάτων
«Γέφυρες χτίζουμε, φράγματα γκρεμίζουμε»: προς μια κριτική πολυτροπική προσέγγιση της διδασκαλίας του γραμματισμού για την [ανα]κατασκευή της ταυτότητας του «άλλου»
«Διαβάζοντας τις σκέψεις των άλλων»: Αξιοποίηση του εικονοβιβλίου Thank you, Mr. Falker στο πλαίσιο πρακτικών κριτικού γραμματισμού για τη διδασκαλία της αγγλικής ως ξένης γλώσσας
«Επικίνδυνα νερά· ψαρώνεις»; Το κόμικ ως οπτικό επικοινωνιακό μέσο για την κριτική διερεύνηση και νοηματοδότηση των σχέσεων εξουσίας στη σχολική πράξη
Καλλιεργώντας τον γραμματισμό μέσα από τις οπτικές τέχνες: Από τη «φιλμική» στην «κειμενική» ρητορική
Η διαφήμιση ως πεδίο άσκησης κριτικού γραμματισμού στα ΜΜΕ: Διερευνώντας την «εικόνα» των [δύο] φύλων στην έντυπη και τηλεοπτική διαφήμιση στο πλαίσιο μιας διατροπικής προσέγγισης διδασκαλίας της γλώσσας
Η κριτική «ανάγνωση» πολυμεσικών πηγών νοήματος ως πρακτική κοινωνικού γραμματισμού σε διαπολιτισμικές τάξεις ενηλίκων
Διαβάζοντας «πίσω από την οθόνη»: Η περίπτωση του YouTube
Κατακλείδα
Βιβλιογραφία
Παραθέματα
Ελληνοαγγλικό γλωσσάρι όρων

[Περισσότερα...]
Αναλυτικά Περιεχόμενα

 • Κείμενα

  Έφη Παπαδημητρίου, Δήμητρα Μακρή, Δέσποινα Καπαρινού, Μαρία Εμμανουηλίδου, Δέσποινα Κυπριώτη