Λογότυπο Βιβλιοπωλείου Gutenberg

Εισαγωγή στις Πανεπιστημιακές Σπουδές

10,95 9,86

Εισαγωγή στις Πανεπιστημιακές Σπουδές

10,95 9,86

Περιγραφή

Οι πανεπιστημιακές σπουδές είναι ένα εκπαιδευτικό στάδιο που κατά κανόνα ακολουθεί αμέσως μετά τη μέση εκπαίδευση. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι οι σπουδές αυτές αποτελούν και τη συνέχεια των δευτεροβάθμιων σπουδών. Η απόσταση που χωρίζει αυτές τις δύο βαθμίδες είναι σημαντική και ουσιώδης. Οι πανεπιστημιακές σπουδές είναι ένας ιδιαίτερος κύκλος σπουδών, που αρχίζει με την εγγραφή στο Πανεπιστήμιο και τελειώνει με τη λήψη του καταληκτικού τίτλου, του διδακτορικού διπλώματος. Ο κύκλος αυτός έχει το δικό του χαρακτήρα, τη δική του φιλοσοφία και τις δικές του απαιτήσεις. Η μετάβαση από τη μέση εκπαίδευση στις πανεπιστημιακές σπουδές αποτελεί έτσι μια διαδικασία προσαρμογής σε ένα νέο εκπαιδευτικό περιβάλλον και ένα νέο τρόπο μαθησιακής λειτουργίας. Η διαδικασία αυτή είναι συχνά αργή και επίπονη, αν ο φοιτητής αφεθεί να λειτουργήσει με τις δικές του μόνο δυνάμεις, χωρίς καμία βοήθεια. Το βιβλίο αυτό έχει σκοπό να βοηθήσει το φοιτητή, από τα πρώτα κιόλας βήματά του, να προσανατολιστεί στο νέο εκπαιδευτικό του περιβάλλον και να ξεπεράσει τις αρχικές του δυσκολίες, για τις οποίες δεν είναι συνήθως προετοιμασμένος από τη σχολική του εκπαίδευση.

Περιεχόμενα

Πανεπιστήμιο και επιστήμη
Οι προπτυχιακές σπουδές
Η μελέτη: Οργάνωση, σημειώσεις, περίληψη, διάγραμμα, αναζήτηση στοιχείων και δεδομένων
Κείμενα μελέτης για την επιστήμη, τη λογική, τη μέθοδο, την επιστημονική έρευνα, την αποδελτίωση

[Περισσότερα...]