Λογότυπο Βιβλιοπωλείου Gutenberg

Χρηστικό Λεξικό Κοινωνιολογίας

  • Ερμηνευτικό, Ελληνο-αγγλικό όρων, Αγγλο-ελληνικό όρων, Βιογραφικό, Πίνακας ξένων ονομάτων και ελληνική απόδοσή τους

Περιγραφή

Πρόκειται για έργο γνώσης, που επιπλέον έχει το χάρισμα να είναι κατανοητό και προσιτό όχι μόνο στον ειδικό αλλά και στον αμύητο. Κι ακόμη, επειδή η κοινωνιολογία έχει τροφοδοτήσει τη γλώσσα μας με εκατοντάδες λέξεις και όρους, που συχνά λειτουργούν παραμορφωτικά σε βάρος του ελληνικού λόγου, ο συγγραφέας, με τη γλωσσική ευαισθησία που τον διακρίνει, προσπαθεί να βρει την ακριβή ελληνική έκφραση, να αποδώσει σε σωστά ελληνικά τον ξένο τύπο και να τον αναλύσει με σαφήνεια και γλαφυρότητα. Προσθέτουμε ακόμη ότι το Λεξικό είναι ενημερωμένο ως τις πρόσφατες δημοσιεύσεις και ακόμη εμπεριέχει βιβλιογραφικό δείχτη για ό,τι μεταφραστή στη γλώσσα μας από το έργο των μεγάλων κοινωνιολόγων. Ευχάριστο είναι ότι δεν παραλείπει από το “βιογραφικό” του μέρος και τους αξιόλογους Έλληνες διανοητές.