Λογότυπο Βιβλιοπωλείου Gutenberg

“Καλές Πρακτικές” Διδασκαλίας της Ελληνικής Γλώσσας

12,00 10,80

Διαβάστε ένα απόσπασμα

“Καλές Πρακτικές” Διδασκαλίας της Ελληνικής Γλώσσας

12,00 10,80

  • Κωδ. Ευδόξου:
   94689533
  • Εκδόσεις:
  • ISBN:
   978-960-01-2067-7
  • Έκδοση:
   1η, Νοέμβριος 2019
  • Κωδ. καταλόγου:
   9557378
  • Εξώφυλλο:
   Μαλακό
  • Σχήμα:
   17 x 24
  • Σελίδες:
   215
Περιγραφή

Στον χώρο της εκπαίδευσης, σε κάθε βαθμίδα και επίπεδό της, είναι σημαντικό οι πρακτικές που εφαρμόζονται να είναι αποτελεσματικές, να συμβάλλουν ώστε οι όποιες δυναμικές και δυ¬νατότητες να αποδώσουν καρπό, καθώς και να εντοπιστούν οι περιοχές όπου υπάρχει αδυναμία και ανάγκη ενίσχυσης. Υπό αυτό το πρίσμα, οι «καλές πρακτικές» αφορούν δοκιμασμένους έγκυρους τρόπους που έχουν εφαρνοστεί σε ποικίλες περιπτώσεις και συνθήκες, από τις οποίες έχουν προκύψει θετικά αποτελέσματα. Αποτελούν παρακαταθήκη δοκιμασμένων στην πράξη διαδικασιών και μεθόδων για ένα καλύτερο αύριο.
Οι πρακτικές του παρόντος τόμου αποτελούν υλικό που αφορά μαθητικό πληθυσμό σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, συμπεριλαμβανομένων και των ενηλίκων, οπότε το εύρος εφαρμογής τους είναι μεγάλο. Οι προσεγγίσεις των επιμέρους θεμάτων γίνονται με πρωτοτυπία και επιστημονική αρτιότητα, ανάλογα με το επίπεδο, το προφίλ και τις ανάγκες των μαθητών. Χαρακτηριστικός επίσης είναι ο πλούτος των δραστηριοτήτων, των μεθόδων και των προσεγγίσεων που προτείνονται για ατομική ή ομαδική εξάσκηση, ώστε να είναι εφικτοί οι γενικοί και οι επιμέρους στόχοι κάθε συγκεκριμένης πρακτικής.

Περιεχόμενα

Πρόλογος
Λίγα λόγια για τις «καλές πρακτικές» διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας στα τμήματα ενίσχυσης και γραμματισμού του Προγράμματος « Ένταξη και εκπαίδευση των παιδιών Ρομά» κατά το σχολικό έτος 2017-2018 Η σχέση εκπαιδευτικής έρευνας – παιδαγωγικής πρακτικής και οι προκλήσεις για τον εκπαιδευτικό
Παιδαγωγικές και διδακτικές παραδοχές για τη διδασκαλία της γλώσσας ως δεύτερης
Έτσι κι αλλιώς είμαι μοναδικός
Σχέδιο διδασκαλίας στο πλαίσιο των καλών πρακτικών
Τα φωνήεντα α, ε, ι, ο
Πρόληψη λεκτικής και σωματικής βίας μέσω επικοινωνιακών πρακτικών
Δημιουργία διδακτικού υλικού στη διδασκαλία λεξιλογίου
Οι ταινίες μικρού μήκους στη διδασκαλία της περίληψης
Εργαστήριο δημιουργικής γραφής
Η διδασκαλία του αορίστου
Το ελληνικό αλφάβητο
Συμπληρωματικός και εμπλουτισμένος οδηγός για τη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας με το διδακτικό υλικό «Γεια σας» – Ενδεικτική πρόταση

[Περισσότερα...]
Αναλυτικά Περιεχόμενα

Το βιβλίο του Μήνα - Απρίλιος: Φάκελος Απόδρασης - Julie Orringer - 50% μόνο για τρεις μέρες