Λογότυπο Βιβλιοπωλείου Gutenberg

Ηθική και Αξίες στην Κοινωνική Εργασία

25,01 22,51

Ηθική και Αξίες στην Κοινωνική Εργασία

25,01 22,51

  • Κωδ. Ευδόξου:
   50659682
  • Εκδόσεις:
  • ISBN:
   978-960-01-1630-4
  • Έκδοση:
   1η , Οκτώβριος 2015
  • Κωδ. καταλόγου:
   9551290
  • Εξώφυλλο:
   Μαλακό
  • Σχήμα:
   17 x 24
  • Σελίδες:
   392
Περιγραφή

Το βιβλίο αυτό της Sarah Banks αποτελεί μια πρώτη σημαντική επιστημονική παρουσία για την ηθική και τη δεοντολογία της κοινωνικής εργασίας στην ελληνική γλώσσα. Η κοινωνική εργασία στη χώρα μας βρίσκεται σε μια περίοδο μεταβολών και τεράστιων αλλαγών στο πεδίο της κοινωνικής φροντίδας και των κοινωνικών υπηρεσιών ως αποτέλεσμα της οικονομικής και κοινωνικής κρίσης που βιώνει η Ελλάδα τα τελευταία πέντε χρόνια. Για τον λόγο αυτό ο τομέας της ηθικής και των αξιών στην κοινωνική εργασία γίνεται τώρα περισσότερο από ποτέ μια ιδιαίτερα προκλητική και αμφισβητήσιμη περιοχή μελέτης τόσο από τους επαγγελματίες όσο και τους ακαδημαϊκούς και φοιτητές των σχολών κοινωνικής εργασίας γενικότερα.
Βασικά ερωτήματα που απασχολούν τους κοινωνικούς λειτουργούς είναι αν τα σύγχρονα ρεύματα σκέψης σχετικά με τα δικαιώματα των χρηστών υπηρεσιών, οι μορφές κοινωνικής φροντίδας και οι μεταμοντέρνες αντικαταπιεστικές πρακτικές άσκησης του επαγγέλματος βρίσκονται σε αντιδιαστολή με τις παραδοσιακές αξίες της κοινωνικής εργασίας. Αν θα πρέπει οι κοινωνικοί λειτουργοί να έχουν αισθήματα ενοχής και να θεωρούνται υπεύθυνοι όταν κάποιο περιστατικό δεν έχει καλή έκβαση. Αν και πώς βοηθάνε οι κώδικες ηθικής. Πώς μπορούν να βοηθηθούν οι επαγγελματίες ώστε να επιλύουν ηθικά προβλήματα και διλήμματα που μπορεί να επιβάλλουν την άρση του επαγγελματικού απορρήτου. Με ποια κριτήρια θα πρέπει να αποφασίζουν για τη φροντίδα των μελών μιας οικογένειας η οποία βιώνει κακοποίηση κ.ά.
Τέλος, το βιβλίο αναπτύσσεται μέσα σε μια συλλογιστική ξεκάθαρης και προσεκτικής παρουσίασης των ηθικών αξιών και κανόνων στο πλαίσιο των σύγχρονων πιέσεων και αλλαγών που υφίσταται η κοινωνική εργασία στην Ελλάδα σήμερα αλλά και παγκοσμίως, κάνοντας χρήση τόσο της βιβλιογραφικής ανασκόπησης του θέματος, όσο και των ασκήσεων, μελετών περίπτωσης και αναλυμένων παραδειγμάτων προς συζήτηση που βοηθούν τον αναγνώστη στην καλύτερη γνώση και κατανόηση των νοημάτων και διαστάσεων του συγκεκριμένου πεδίου.

Περιεχόμενα

Λίστα σχημάτων, καταλόγων και πινάκων
Λίστα πλαισίων "Έμφαση στην Πράξη"
Αντί Προλόγου
Πρόλογος στην τέταρτη έκδοση
Ευχαριστίες
Εισαγωγή
Ηθικές δυσκολίες στην κοινωνική εργασία
Προσεγγίσεις βάσει αρχών στην ηθική της κοινωνικής εργασίας
Προσεγγίσεις βάσει του χαρακτήρα και βάσει των σχέσεων στη ηθική της κοινωνικής εργασίας
Αρχές στην πράξη: επαγγελματισμός και κώδικες δεοντολογίας
Δικαιώματα του χρήστη υπηρεσιών: ιδιότητα του πελάτη, ιδιότητα του πολίτη, καταναλωτισμός και ακτιβισμός
Ευθύνες των κοινωνικών λειτουργών: πολιτικές, διαδικασίες και διευθυντισμός
Ηθικά προβλήματα και διλήμματα στην πράξη
Βιβλιογραφία
Ευρετήριο συγγραφέων
Ευρετήριο όρων, θεμάτων, αρκτικολέξων κ.λπ.

[Περισσότερα...]

Το βιβλίο του Μήνα - Απρίλιος: Φάκελος Απόδρασης - Julie Orringer - 50% μόνο για τρεις μέρες