Λογότυπο Βιβλιοπωλείου Gutenberg

Ιστορία – Μύθος – Ιδεολογία

7,01 6,31

Ιστορία – Μύθος – Ιδεολογία

7,01 6,31

  • Εκδόσεις:
  • ISBN:
   978-960-402-061-4
  • Έκδοση:
   1η, Αύγουστος 2003
  • Κωδ. καταλόγου:
   402061
  • Εξώφυλλο:
   Μαλακό
  • Σχήμα:
   14 x 21
  • Σελίδες:
   148
Περιγραφή

Ο φιλοσοφικός στοχασμός που εισάγει ο Πλάτων δεν είναι από τη φύση του ούτε συμπερασματικός ούτε τελειωμένος. Ο μαθητής-έφηβος πρέπει να αντλήσει και από το “δικό του κεφάλαιο”. Γι’ αυτό ο εκπαιδευτικός οφείλει, μέσα από την επιστημονική γνώση, να προβληματιστεί και να οργανώσει τη διδακτική πράξη, δείχνοντας το δρόμο για να αποκαλυφθούν κώδικες ώστε να προχωρήσει η ερμηνευτική προσέγγιση. Ο εκπαιδευτικός, δοκιμάζοντας διδακτικές προσεγγίσεις, γνωρίζει καλά ότι η κατάκτηση της μάθησης είναι μια ατελεύτητη διαδικασία…

Περιεχόμενα

Πρόλογος
Αρχαίο κείμενο που εμπεριέχεται στο πρόγραμμα σπουδών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Ιστορική προσέγγιση του πλατωνικού κειμένου
Ο μύθος και η λειτουργία του
Περί των ιδεών
Το δακτυλίδι του Γύγη – Η αλληγορία του σπηλαίου: Διδακτική προσέγγιση
Ερμηνευτικές θεωρήσεις και διδακτική πράξη: F. Schleiermacher, W. Dilthey, H.G. Gadamer, H.R. Jauss και W. Iser, J. Piaget, L.S. Vygotsky, Φαινομενολογικές θεωρήσεις για τον εαυτό
Σχεδιασμός του μαθήματος
Πορεία διδασκαλίας
Μέθοδος διδασκαλίας
Εποπτικό υλικό
Επίλογος
Ελληνική και ξένη βιβλιογραφία

[Περισσότερα...]