Λογότυπο Βιβλιοπωλείου Gutenberg

Εισαγωγή στη Θεωρία των Ενδογενών Οικονομικών Διακυμάνσεων

16,92 15,23

Εισαγωγή στη Θεωρία των Ενδογενών Οικονομικών Διακυμάνσεων

16,92 15,23

  • Κωδ. Ευδόξου:
   31327
  • Εκδόσεις:
  • ISBN:
   978-960-402-279-3
  • Έκδοση:
   1η, Νοέμβριος 2006
  • Κωδ. καταλόγου:
   402279
  • Εξώφυλλο:
   Μαλακό
  • Σχήμα:
   17 x 24
  • Σελίδες:
   237
Περιγραφή

Αντικείμενο του βιβλίου είναι οι θεωρίες των Ενδογενών Οικονομικών Διακυμάνσεων. Ειδικότερα, πραγματεύεται (i) τα (μετα-) κεϋνσιανά γραμμικά και μη γραμμικά υποδείγματα πολλαπλασιαστή – επιταχυντή, (ii) την κλασική θεωρία, μέσω του δυναμικού υποδείγματος του Ricardo και ορισμένων μεταγενέστερων παραλλαγών του, (iii) τις μαρξι(στι)κές θεωρήσεις, και (iv) ορισμένα μονοτομεακά και πολυτομεακά υποδείγματα, τα οποία βασίζονται στη σύνθεση στοιχείων από τις κύριες θεωρίες των ενδογενών διακυμάνσεων. Ασκώντας εμμενή κριτική σε όλες τις επιμέρους θεωρίες και αναδεικνύοντας τις δυνατότητες και τις ελλείψεις των, υποστηρίζει, τελικά, την αναγκαιότητα και τη δυνατότητα συγκρότησης μίας θεωρίας που συνθέτει ό,τι αποδεικνύεται στέρεο και γόνιμο στις αναλύσεις των Marx, Keynes και Sraffa.

Περιεχόμενα

Πρόλογος
Εισαγωγή
Γραμμικά υποδείγματα πολλαπλασιαστή – επιταχυντή
Μη γραμμικά υποδείγματα πολλαπλασιαστή – επιταχυντή
Ρικαρδιανά υποδείγματα
Μαρξικά υποδείγματα
Συνθετικά υποδείγματα
Γενικά συμπεράσματα
Αναφορές

[Περισσότερα...]