Λογότυπο Βιβλιοπωλείου Gutenberg

Εισαγωγή στη Διγλωσσία και τη Δίγλωσση Εκπαίδευση

37,82 34,04

Εισαγωγή στη Διγλωσσία και τη Δίγλωσση Εκπαίδευση

37,82 34,04

Περιγραφή

Ο παρών τόμος έρχεται να δώσει βασικές πληροφορίες και γνώσεις σε φοιτητές , εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης αλλά και σε πανεπιστημιακούς δασκάλους που ασχολούνται με θέματα διγλωσσίας και με τη διγλωσσική και διαπολιτισμική εκπαίδευση. Συγκεκριμένα ο αναγνώστης μπορεί να ενημερωθεί για τη σύγχρονη διεθνή συζήτηση, για ερευνητικά πορίσματα αναφορικά με τον ατομικό και κοινωνικό χαρακτήρα της διγλωσσίας, την εκπαιδευτική πολιτική και τις εκπαιδευτικές πρακτικές για δίγλωσσους μαθητικούς πληθυσμούς.

Περιεχόμενα

Διγλωσσία: ορισμοί και οριοθετήσεις
Η μέτρηση της διγλωσσίας
Οι γλώσσες στην κοινωνία
Γλωσσική αναβίωση και αναστροφή
Η ανάπτυξη της ατομικής διγλωσσίας
Η πρόσκτηση μιας δεύτερης γλώσσας
Διγλωσσία και ευφυΐα
Διγλωσσία και σκέψη
Γνωστικές θεωρίες για τη διγλωσσία και το αναλυτικό πρόγραμμα
Εισαγωγή στη δίγλωσση εκπαίδευση
Η αποτελεσματικότητα της δίγλωσσης εκπαίδευσης
Γλωσσική ανάπτυξη και γλωσσική κατανομή στη δίγλωσση εκπαίδευση
Ζητήματα δίγλωσσης εκπαίδευσης
Εκμάθηση μιας δεύτερης γλώσσας
Ο αλφαβητισμός σε μια πολυπολιτισμική κοινωνία
Αλφαβητισμός και διγλωσσικός αλφαβητισμός στην τάξη
Οι καναδικές τάξεις εμβάπτισης
Ένα μοντέλο κι ένα πλαίσιο δίγλωσσης εκπαίδευσης
Διγλωσσία και πολιτική
Πολυπολιτισμικότητα και αντιρατσισμός

[Περισσότερα...]