Λογότυπο Βιβλιοπωλείου Gutenberg

Οι Εκτιμήσεις στη Μαθηματική Εκπαίδευση

23,00 20,70

Διαβάστε ένα απόσπασμα

Οι Εκτιμήσεις στη Μαθηματική Εκπαίδευση

23,00 20,70

  • Κωδ. Ευδόξου:
   102076912
  • Εκδόσεις:
  • ISBN:
   978-960-01-2293-0
  • Έκδοση:
   1η, Οκτώβριος 2021
  • Κωδ. καταλόγου:
   9557423
  • Εξώφυλλο:
   Μαλακό
  • Σχήμα:
   17 x 24
  • Σελίδες:
   402
Περιγραφή

Το παρόν βιβλίο εξετάζει τον τρόπο με τον οποίο τα άτομα πραγματοποιούν εκτιμήσεις, αναλύοντας τις στρατηγικές που χρησιμοποιούν και προσδιορίζοντας την αναπτυξιακή πορεία της ικανότητας για την πραγματοποίηση εκτιμήσεων. Για τον σκοπό αυτόν, παρουσιάζονται σύγχρονα θεωρητικά και εμπειρικά αποτελέσματα από
την Ελλάδα και το εξωτερικό για τις δυνατότητες και τις δυσκολίες των παιδιών και των ενηλίκων στον χώρο των τριών ειδών εκτίμησης (υπολογιστικής, πλήθους και μέτρων) και συνοψίζονται συμπεράσματα που οδηγούν σε νέες διδακτικές κατευθύνσεις. Η βασική παραδοχή που υιοθετείται είναι ότι η πραγματοποίηση και η αξιοποίηση αυθεντικών εκτιμήσεων από μικρή ηλικία μπορεί να αποτελέσει ευκαιρία τόσο μετάβασης σε πρακτικές που επενδύουν αποτελεσματικά στη συμμετοχή και την ενεργή εμπλοκή των μαθητών στη διαδικασία μάθησης όσο και ενίσχυσης της αίσθησης του αριθμού θεωρώντας την ικανότητα εκτίμησης αναπόσπαστο μέρος της.
Το περιεχόμενο του βιβλίου αντλεί στοιχεία τόσο από την ψυχολογία των μαθηματικών, προκειμένου να περιγράψει την ανάπτυξη της μαθηματικής σκέψης αναφορικά με την πραγματοποίηση εκτιμήσεων, όσο και από τη διδακτική των μαθηματικών, προκειμένου να παρουσιαστούν εκπαιδευτικές μέθοδοι και νέοι τρόποι διδασκαλίας των
εκτιμήσεων.

Περιεχόμενα

Πρόλογος
1. Εκτιμήσεις
2. Υπολογιστική εκτίμηση
3. Εκτίμηση πλήθους
4. Εκτίμηση μέτρων
5. Η διδασκαλία των εκτιμήσεων στο δημοτικό σχολείο
Επίλογος
Βιβλιογραφία

[Περισσότερα...]
Αναλυτικά Περιεχόμενα