Λογότυπο Βιβλιοπωλείου Gutenberg

Εισαγωγή στη Διαπολιτισμική Επικοινωνία

29,00 26,10

Εισαγωγή στη Διαπολιτισμική Επικοινωνία

29,00 26,10

  • Κωδ. Ευδόξου:
   77114838
  • Εκδόσεις:
  • ISBN:
   978-960-01-1969-5
  • Έκδοση:
   1η, Ιούλιος 2018
  • Κωδ. καταλόγου:
   9581077
  • Γλώσσα Πρωτοτύπου:
   Αγγλικά
  • Εξώφυλλο:
   Μαλακό
  • Σχήμα:
   17 x 24
  • Σελίδες:
   550
Περιγραφή

Το βιβλίο αυτό έρχεται να συζητήσει νέες θεωρίες, μοντέλα, έννοιες και ερωτήματα που νοηματοδοτούν τη διαπολιτισμική επικοινωνία μέσα σε καθημερινές διαπολιτισμικές συναντήσεις. Η διαπολιτισμική επικοινωνία ως έννοια είναι χρήσιμη για την κατανόηση και την αποτελεσματική διαχείριση της πολιτισμικής διαφορετικότητας στην εποχή της παγκοσμιοποίησης. Οι συναλλαγές και η επικοινωνία με ανθρώπους διαφορετικών πολιτισμών (επανα)νοηματοδοτούνται στον χώρο και τον χρόνο και εντατικοποιούνται μέσα από τις τεχνολογίες επικοινωνίας, τα συ¬στήματα μεταφοράς, την παγκόσμια οικονομία και τη διεθνή μετανάστευση/κινητικότητα. Σε αυτό το πολυσχιδές πλαίσιο επικοινωνίας και παγκοσμιοποιημένης κοινωνικότητας, ο πολιτισμός μας καθορίζει τη συμπεριφορά μας. Νέες προκλήσεις εμφανίζονται και απαιτούν ικανότητες διαπολιτισμικής επικοινωνίας για να λειτουργήσουμε αποτελεσματικά σε ένα διασυνδεδεμένο πλαίσιο, καθώς ο τρόπος που πράττουμε μπορεί να μην είναι ούτε ο μόνος ούτε και ο πιο σωστός.
Στο βιβλίο προτείνονται ερωτήματα προς συζήτηση, πολιτισμικά παραδείγματα, μελέτες περίπτωσης και βιβλιογραφία που προάγουν την ενεργή και αυτοκαθοδηγούμενη μάθηση, την αναστοχαστικότητα, την κατανόηση πολλαπλών οπτικών, τον διαπολιτισμικό διάλογο και την κριτική σκέψη. Οι δεξιότητες αυτές είναι απαραίτητες στον σύγχρονο εκπαιδευτικό προκειμένου να προετοιμάσει τον πολίτη του κόσμου για μια κοινωνία συμπερίληψης.

Περιεχόμενα

Πρόλογος
Εισαγωγή
Κεφάλαιο 1: Προκλήσεις της ζωής σε μια παγκόσμια κοινωνία
Κεφάλαιο 2: Κατανοώντας την επικοινωνία
Κεφάλαιο 3: Κατανοώντας τον πολιτισμό
Κεφάλαιο 4: Η επίδραση του πολιτισμού στην αντίληψη
Κεφάλαιο 5: Πολιτισμικοί και αξιακοί προσανατολισμοί
Κεφάλαιο 6: Κατηγοριοποίηση, υπο-ομάδες και ταυτότητες
Κεφάλαιο 7: Λεκτική επικοινωνία και πολιτισμός
Κεφάλαιο 8: Μη λεκτική επικοινωνία και πολιτισμός
Κεφάλαιο 9: Μετανάστευση και επιπολιτισμός
Κεφάλαιο 10: Αναπτύσσοντας σχέσεις με τους πολιτισμικούς άλλους
Κεφάλαιο 11: Διαχείριση διαπολιτισμικών συγκρούσεων
Κεφάλαιο 12: Μέσα μαζικής ενημέρωσης, τεχνολογία και πολιτισμική αλλαγή
Κεφάλαιο 13: Αναπτύσσοντας αποτελεσματική διαπολιτισμική επικοινωνία
Γλωσσάρι
Βιβλιογραφικές αναφορές
Ευρετήριο

[Περισσότερα...]