Λογότυπο Βιβλιοπωλείου Gutenberg

Οικονομικές και Κοινωνικές Διαστάσεις του Αναλφαβητισμού στην Ελλάδα

14,93 13,44

Οικονομικές και Κοινωνικές Διαστάσεις του Αναλφαβητισμού στην Ελλάδα

14,93 13,44

  • Κωδ. Ευδόξου:
   31890
  • Εκδόσεις:
  • ISBN:
   978-960-8041-12-7
  • Έκδοση:
   3η, 1999
  • Κωδ. καταλόγου:
   804112
  • Σχήμα:
   17 x 24
  • Σελίδες:
   239
Περιγραφή

H ενασχόληση με τα ζητήματα του αναλφαβητισμού παρουσιάζει εξαιρετικό ενδιαφέρον όχι μόνο γιατί τα μεγέθη του στην Ελλάδα, στα τέλη του εικοστού αιώνα, εξακολουθούν να είναι υψηλά, αλλά διότι οι πρόσφατες εξελίξεις διαμορφώνουν δυσμενέστερες συνθήκες διαβίωσης για τους αναλφάβητους. Και μολονότι, για δημογραφικούς κυρίως λόγους, ο αναλφαβητισμός (που προσεγγίζεται μέσα από τα έτη σχολικής φοίτησης) μειώνεται σημαντικά, μια σειρά από εξελίξεις, που συνδέονται με την αυξανόμενη ενσωμάτωση του αγροτικού τομέα στον καπιταλιστικό τρόπο παραγωγής και την επιδείνωση των συνθηκών λειτουργίας των αγορών εργασίας, διαμορφώνουν τις προϋποθέσεις περιθωριοποίησης και κοινωνικού αποκλεισμού των αναλφάβητων. Ταυτοχρόνως, η διατήρηση του αναλφαβητισμού στο περιθώριο της εκπαιδευτικής πολιτικής, σε συνδυασμό με τον περιορισμό των δραστηριοτήτων του κοινωνικού κράτους, έχουν σημαντικές επιπτώσεις τόσο στους ρυθμούς μείωσης του φαινομένου, όσο και στις γενικότερες οικονομικές και κοινωνικές του διαστάσεις.

Περιεχόμενα

Εννοιολογικές προσεγγίσεις και μεθοδολογικά ζητήματα
Βασικές εξελίξεις στο εκπαιδευτικό επίπεδο του πληθυσμού της χώρας και αναλφαβητισμός
Τα ατομικά χαρακτηριστικά των αναλφάβητων
Οικονομικά χαρακτηριστικά των αναλφάβητων
Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της απασχόλησης των αναλφάβητων
Περιφερειακές διαστάσεις του αναλφαβητισμού
Κοινωνικές διαστάσεις του αναλφαβητισμού
Οι πολιτικές αντιμετώπισης του αναλφαβητισμού
Γενικές διαπιστώσεις και συμπεράσματα
Βιβλιογραφία

[Περισσότερα...]