Ειδικά Θέματα Ρυθμιστικής Πολιτικής

Ειδικά Θέματα Ρυθμιστικής Πολιτικής

14,93 13,44

In stock

14,93 13,44

Προβολή καλαθιού
Κωδ. Ευδόξου:   31238
Εκδόσεις:  
ISBN:   978-960-01-1130-9
Έκδοση:   1η, Ιανουάριος 2007
Κωδ. καταλόγου:   9550548
Εξώφυλλο:   Μαλακό
Σχήμα:   17 x 24
Σελίδες:   247

    Περιεχόμενα

Περιγραφή

Φαίνεται ν’ αποτελεί πλέον κοινή διαπίστωση πως η θεσμική στασιμότητα, το μεταρρυθμιστικό τέλμα, προκαλεί ολοένα και περισσότερα κόστη με ποικίλες μορφές στην οικονομία και την κοινωνία. Κανείς δεν μπορεί ν’ αγνοήσει στη σημερινή οικονομική πραγματικότητα τις εξελίξεις στο ρυθμιστικό περιβάλλον των άλλων χωρών που διεθνοποιείται και γίνεται περισσότερο ομοιόμορφο, ιδιαίτερα στην Ευρώπη των 27 κρατών. Αν η προσπάθεια αλλαγής μπορεί να επιφέρει κόστη σε μικροομάδες συμφερόντων, η διαρθρωτική καθυστέρηση προκαλεί πολύ μεγαλύτερα και ίσως ανυπολόγιστα κόστη στο κοινωνικό σύνολο και την οικονομία. Με την ανάλυση ορισμένων κρίσιμων θεμάτων Ρυθμιστικής Πολιτικής που περιέχονται στο παρόν βιβλίο, επιχειρείται η εφαρμογή της Θεωρίας της Ρύθμισης στους τομείς αυτούς, η παρουσίαση των σύγχρονων εργαλείων, των εξελίξεων και πολιτικών στο σημερινό οικονομικό περιβάλλον. Παρουσιάζεται ακόμη η πλούσια διεθνής εμπειρία και πρακτικές καθώς και τα αποτελέσματα από την εφαρμογή τους. Με την προσπάθεια αυτή επιδιώκουμε τη δική μας συμβολή στον προβληματισμό και τη διαμόρφωση των αντίστοιχων ρυθμιστικών πολιτικών στους συγκεκριμένους τομείς, που αποτελούν κρίσιμες προτεραιότητες για τη χώρα μας.

Περιεχόμενα

Εισαγωγή
Τιμολογιακή πολιτική στην ελληνική ακτοπλοΐα του Αιγαίου
Η απελευθέρωση της αγοράς των θαλάσσιων ενδομεταφορών. Η ελληνική εμπειρία
Ρύθμιση λιμένων: Ο ρόλος της "έξυπνης" λιμενικής αρχής
Ρύθμιση των θαλάσσιων μεταφορών [Περισσότερα…]