Λογότυπο Βιβλιοπωλείου Gutenberg

Μικροοικονομική

100,00 90,00

Μικροοικονομική

100,00 90,00

  • Κωδ. Ευδόξου:
   122083997
  • Εκδόσεις:
  • ISBN:
   978-960-01-2473-6
  • Έκδοση:
   1η, Σεπτέμβριος 2023
  • Κωδ. καταλόγου:
   9550656
  • Γλώσσα Πρωτοτύπου:
   Αγγλικά
  • Τίτλος Πρωτοτύπου:
   Intermediate Microeconomics: an intuitive approach with calculus
  • Εξώφυλλο:
   Μαλακό
  • Σχήμα:
   21 x 29
  • Σελίδες:
   1159
Περιγραφή

Το εγχειρίδιο Μικροοικονομική: Μια διαισθητική και μαθηματική προσέγγιση εξηγεί την οικονομική θεωρία που υποκρύπτεται πίσω από την καθημερινότητα. Αυτή η συναρπαστική έκδοση ακολουθεί τους πέντε κύριους στόχους του δρ Nechyba σχετικά με το μάθημα της μικροοικονομικής. Παρουσιάζει το γνωστικό αυτό αντικείμενο ως έναν τρόπο αντίληψης του κόσμου, δείχνοντας στους φοιτητές πώς και γιατί λειτουργούν τα πράγματα. Όπως αναφέρει και ο συγγραφέας, αντί να παρουσιάζεται η μικροοικονομική ως ένα αυθαίρετο σύνολο υποδειγμάτων, το εγχειρίδιο προσπαθεί να προάγει τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να σκεπτόμαστε ως οικονομολόγοι, ενώ, ταυτόχρονα, ακονίζει την οικονομική διαίσθηση και κρίση μας.
Κάθε κεφάλαιο είναι χωρισμένο σε δύο τμήματα: στο πρώτο τμήμα, αναλύεται με ολοκληρωμένο και πολύ προσιτό τρόπο η θεωρία με διαγράμματα -αλλά χωρίς μαθηματικά- και με απτά παραδείγματα, και, στο δεύτερο, παρέχεται μια συστηματική μαθηματική παρουσίαση. O φοιτητής ξεκινάει με μια διαισθητική κατανόηση της θεωρίας και μετά αντιλαμβάνεται πώς τα μαθηματικά συνδέονται με τις οικονομικές έννοιες και τα διαγράμματα, επιτρέποντας μεγαλύτερη ακρίβεια και γενίκευση.
Αυτά τα μοναδικά χαρακτηριστικά το καθιστούν ιδανικό βοήθημα για όσους σπουδάζουν ή ασχολούνται με τη μικροοικονομική επιστήμη.

Περιεχόμενα

Πρόλογος
Σχετικά με τον συγγραφέα
Εισαγωγή
KEΦΑΛΑΙΟ 1 Εισαγωγή
KEΦΑΛΑΙΟ 2 Οι οικονομικές συνθήκες του καταναλωτή
KEΦΑΛΑΙΟ 3 Οικονομικές συνθήκες στην αγορά εργασίας και στις χρηματοπιστωτικές αγορές
KEΦΑΛΑΙΟ 4 Προτιμήσεις και καμπύλες αδιαφορίας
KEΦΑΛΑΙΟ 5 Διαφορετικά είδη προτιμήσεων
KEΦΑΛΑΙΟ 6 Κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε
KEΦΑΛΑΙΟ 7 Αποτελέσματα εισοδήματος και υποκατάστασης στις αγορές καταναλωτικών αγαθών
KEΦΑΛΑΙΟ 8 Συγκρουόμενα αποτελέσματα πλούτου και υποκατάστασης στις αγορές εργασίας και κεφαλαίου
KEΦΑΛΑΙΟ 9 Ζήτηση για αγαθά, και προσφορά εργασίας και κεφαλαίου
KEΦΑΛΑΙΟ 10 Πλεόνασμα καταναλωτή και απώλεια ευημερίας
KEΦΑΛΑΙΟ 11 Μία εισροή και ένα προϊόν: το υπόδειγμα παραγωγού στη βραχυχρόνια περίοδο
KEΦΑΛΑΙΟ 12 Παραγωγή με πολλαπλές εισροές
KEΦΑΛΑΙΟ 13 Αποφάσεις παραγωγής στη βραχυχρόνια και μακροχρόνια περίοδο
KEΦΑΛΑΙΟ 14 Ισορροπία ανταγωνιστικής αγοράς
KEΦΑΛΑΙΟ 15 Το αόρατο χέρι και το πρώτο θεώρημα ευημερίας
KEΦΑΛΑΙΟ 16 Γενική ισορροπία
KEΦΑΛΑΙΟ 17 Οι επιλογές και οι αγορές όταν υπάρχει κίνδυνος
KEΦΑΛΑΙΟ 18 Ελαστικότητες, πολιτικές στρέβλωσης τιμών και μη τιμολογιακός επιμερισμός
KEΦΑΛΑΙΟ 19 Στρεβλωτικοί φόροι και επιδοτήσεις
KEΦΑΛΑΙΟ 20 Τιμές και στρεβλώσεις μεταξύ αγορών
KEΦΑΛΑΙΟ 21 Εξωτερικότητες σε ανταγωνιστικές αγορές
KEΦΑΛΑΙΟ 22 Ασύμμετρη πληροφόρηση σε ανταγωνιστικές αγορές
KEΦΑΛΑΙΟ 23 Μονοπώλιο
KEΦΑΛΑΙΟ 24 Στρατηγική σκέψη και θεωρία παιγνίων
KEΦΑΛΑΙΟ 25 Ολιγοπώλιο
KEΦΑΛΑΙΟ 26 Διαφοροποίηση προϊόντος και καινοτομία στις αγορές
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 27 Δημόσια αγαθά
KEΦΑΛΑΙΟ 28 Κράτη και πολιτική
KEΦΑΛΑΙΟ 29 Τι είναι καλό; Προκλήσεις από την ψυχολογία και τη φιλοσοφία 1059
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 30 Ισορροπία μεταξύ της κυβέρνησης, της κοινωνίας των πολιτών και των αγορών 1106
Γλωσσάριο
Ευρετήριο

[Περισσότερα...]