Λογότυπο Βιβλιοπωλείου Gutenberg

Φύλο και Έρευνα

12,94 11,65

Φύλο και Έρευνα

12,94 11,65

  • Κωδ. Ευδόξου:
   32180
  • Εκδόσεις:
  • ISBN:
   978-960-01-1330-3
  • Έκδοση:
   1η, Μάρτιος 2010
  • Κωδ. καταλόγου:
   9551276
  • Εξώφυλλο:
   Μαλακό
  • Σχήμα:
   14 x 21
  • Σελίδες:
   181
Περιγραφή

Το βιβλίο αυτό αναφέρεται στις φεμινιστικές ερευνητικές μεθόδους για το κοινωνικό φύλο. Φιλοδοξεί να δώσει μια εικόνα των κυριότερων προσεγγίσεων της ερευνητικής διαδικασίας και να αποδείξει ότι η φεμινιστική ερευνητική μέθοδος μπορεί να παράγει έγκυρες γνώσεις για τα θέματα κοινωνικού φύλου. Επίσης, να δείξει όσο πιο ζωντανά γίνεται τις αρχές αυτών των μεθόδων, που στηρίζονται σε διαφορετικές επιστημολογίες, μεθοδολογίες και τεχνικές, έχουν ως απώτερο στόχο την παραγωγή πιο αντιπροσωπευτικών γνώσεων για την κοινωνική πραγματικότητα και οδηγούν σε έναν ευρύτερο κοινωνικό μετασχηματισμό.

Περιεχόμενα

Ευχαριστίες
Εισαγωγή
Φεμινιστικά κύματα
Γυναικείες σπουδές-Σπουδές φύλου
Παραδοσιακή ανδροκεντρική θεωρία και έρευνα
Φεμινιστική απόρριψη της παραδοσιακής ανδροκεντρικής θεωρίας και έρευνας
Παραδοσιακή ανδροκεντρική επιστημολογία
Φεμινιστική απόρριψη της ανδροκεντρικής επιστημολογίας ||Παραδοσιακή ανδροκεντρική μεθοδολογία
Φεμινιστικές μεθοδολογικές προσεγγίσεις
Φεμινιστική μέθοδος
Ο ρόλος του αναστοχασμού
Φιλελεύθερος φεμινισμός
Φεμινιστικός εμπειρισμός
Ριζοσπαστικός φεμινισμός
Μαρξιστικός φεμινισμός
Θεωρία της φεμινιστικής οπτικής
Σοσιαλιστικός φεμινισμός
Μεταμοντέρνα φεμινιστική έρευνα
Μετα-κονστρουκτιβισμός-Μεταδομισμός
Δείγμα
Συνεντεύξεις
Ομάδες εστίασης
Ομαδικό δείγμα
Φεμινιστική προφορική ιστορία-συνεντεύξεις
Φεμινιστική εθνογραφία-Συμμετοχική παρατήρηση
Φεμινιστική ανάλυση περιεχομένου
Πέρα από το παράδειγμα: φεμινιστική μικτή μέθοδος
Βιβλιογραφία
Ευρετήριο

[Περισσότερα...]

Το βιβλίο του Μήνα - Απρίλιος: Φάκελος Απόδρασης - Julie Orringer - 50% μόνο για τρεις μέρες