Λογότυπο Βιβλιοπωλείου Gutenberg

Το Ελληνικό Νηπιαγωγείο και οι Ρίζες του

20,80 18,72

Το Ελληνικό Νηπιαγωγείο και οι Ρίζες του

20,80 18,72

Περιγραφή

Η παρακολούθηση των εξελίξεων στην νηπιαγωγική παιδαγωγική επιστήμη και των εφαρμογών της στα θεσμοθετημένα ιδρύματα (που ονομάζουμε νηπιαγωγεία), έτσι όπως λειτούργησαν στη χώρα μας από τις αρχές του 19ου αιώνα, αποτελεί το πλαίσιο των περιεχομένων του βιβλίου αυτού. Πρόκειται για ένα βοήθημα για τους μελετητές της νεοελληνικής εκπαίδευσης, όπου δίνεται το περίγραμμα της ιστορίας του νηπιαγωγείου στην Ελλάδα, από τις καταβολές του ως τις νεότερες εφαρμογές του, και συγκεντρώνονται οι κυριότερες πληροφορίες για τα ιδρύματα, τις διδακτικές μεθόδους που εφαρμόστηκαν, τα πρόσωπα των δημιουργών και την εκπαίδευση του διδακτικού προσωπικού.

Περιεχόμενα

Προβλήματα ιστοριογραφίας της προσχολικής αγωγής
Οι καταβολές του ελληνικού νηπιαγωγείου
Ο θεσμός του νηπιαγωγείου στην Ελλάδα
Η εξέλιξη της προσχολικής αγωγής στην Ελλάδα κατά τον εικοστό αιώνα
Η εκπαίδευση και η κατάρτιση των νηπιαγωγών στην Ελλάδα
Η πορεία μιας ελληνίδας νηπιαγωγού
Ευρετήριο
Βιβλιογραφία
Κατάλογος εικόνων
Resume

[Περισσότερα...]

Το βιβλίο του Μήνα - Απρίλιος: Φάκελος Απόδρασης - Julie Orringer - 50% μόνο για τρεις μέρες