Λογότυπο Βιβλιοπωλείου Gutenberg

Εισαγωγή στη Διοίκηση

45,00 40,50

Διαβάστε ένα απόσπασμα

Εισαγωγή στη Διοίκηση

45,00 40,50

  • Κωδ. Ευδόξου:
   102073677
  • Εκδόσεις:
  • ISBN:
   978-960-01-2303-6
  • Έκδοση:
   1η, Δεκέμβριος 2021
  • Κωδ. καταλόγου:
   9550646
  • Γλώσσα Πρωτοτύπου:
   Αγγλικά
  • Τίτλος Πρωτοτύπου:
   Introduction to management
  • Εξώφυλλο:
   Μαλακό
  • Σχήμα:
   21 x 29
  • Σελίδες:
   612
Περιγραφή

Οι θεωρίες της διοίκησης δοκιμάζονται στον πραγματικό κόσμο καθημερινά. Το βιβλίο αυτό προσφέρει μια πολύτιμη εισαγωγή σε βασικά θέματα, έννοιες, ιδέες και θεωρητικές προσεγγίσεις της διοίκησης. Το έργο απευθύνεται σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές, αλλά και σε εκπαιδευτικούς και επαγγελματίες που επιχειρούν την πρώτη τους επαφή με το αντικείμενο της διοίκησης. Ο σχεδιασμός των περιεχομένων και ο τρόπος συγγραφής δρα υποστηρικτικά σε όσους αναζητούν ένα προσβάσιμο, ευέλικτο και πλήρως θεμελιωμένο εισαγωγικό κείμενο σχετικά με τη διοίκηση. Οι ιδέες, οι θεωρίες και οι έννοιες εξηγούνται με σαφήνεια και υποστηρίζονται από ορισμούς. Στο βιβλίο ακολουθείται μια σειρά διαφορετικών μαθησιακών προσεγγίσεων, όπως η ανάλυση και η συζήτηση βάσει κειμένων, ο κριτικός αναστοχασμός, αλλά και θέματα προς συζήτηση. Έτσι, παρουσιάζονται τόσο οι περιορισμοί στους οποίους υπόκειται η κάθε θεωρία όσο και οι νέες και διαφορετικές προσεγγίσεις και σχολές σκέψης, βοηθώντας με αυτόν τον τρόπο την εξέλιξη της ακαδημαϊκής σκέψης σε βασικά θέματα της διοίκησης. Η χρήση διάφορων πηγών από ολόκληρο τον κόσμο για την παρουσίαση σύγχρονων παραδειγμάτων βοηθά τον αναγνώστη να συνδέσει τη θεωρία με την πράξη. Τέλος, στα σύνολα δεξιοτήτων κάθε κεφαλαίου εξηγείται, μέσα από πρακτικά παραδείγματα, ποιες δεξιότητες είναι απαραίτητες, πώς εφαρμόζονται στην πράξη και γιατί είναι χρήσιμες τόσο στο ακαδημαϊκό όσο και στο επαγγελματικό περιβάλλον.

Περιεχόμενα

Ευρετήριο Σχημάτων και Πινάκων
Ευχαριστίες
Πρόλογος
1. Εισαγωγή στη διοίκηση
2. Θεωρία διοίκησης
3. Σχεδιασμός
4. Οργάνωση
5. Ηγεσία
6. Έλεγχος
7. Λήψη αποφάσεων
8. Διοίκηση ανθρώπινων πόρων
9. Παρακίνηση και επικοινωνία
10. Διοίκηση ομάδων
11. Οργανωσιακή δομή
12. Οργανωσιακή κουλτούρα
13. Ηθική και εταιρική κοινωνική ευθύνη
14. Στρατηγική διοίκηση
15. Μάρκετινγκ
16. Διοίκηση αλλαγών και καινοτομίας
Γλωσσάρι
Βιβλιογραφία
Ευρετήριο όρων
Ευρετήριο ονομάτων

[Περισσότερα...]
Αναλυτικά Περιεχόμενα

Το βιβλίο του Μήνα - Απρίλιος: Φάκελος Απόδρασης - Julie Orringer - 50% μόνο για τρεις μέρες